������� � ������� ���� | �� ������ �� �������������� ������ | �� ���������� ����� | �������� �� ����

����������ֲ

���� ������������ � ��������� �������� �� XVI �������. �� ��������� ����� ���� �������� �� �������� �����, �� ���� ����� ����������� ����� ����. ��� ���� �������� "������� ������".

���. ѳ�������� �. ��������� ������� ��� ������� � ������ ��������� �������. ���'�������� ����.


���� ������������

�� ����.������ 16 ��. ���'�������� ���� 16 ��.
�� ����.������ 19 ��. ���'�������� ���� 19 ��.
�� ����.������ 20 ��. ������������� �����

������ ��.������ � ���'���
���� ���������: 1710-� ��.
��������: ������ ��.������ � ���'��� ���� �� ������� 18 ��. ���� ������ ��������� � 1731 �. - �����'��� �������� �������, ����� ������. ��� ��� ���� ��������. ������ � 1792 �. � 1793 �. ���������� ������� � ����, ��������� ������, ����� �������, ��� ������ �� ����. ���� ������ ���� 1841 �. ���� ���'��� ��������� ������ ��������� � 1846 �., ����� � ��������. �������� ����� �����. [��, �. 464; ���, �. 358 - 360]. ������ � [���].

http://www.myslenedrevo.com.ua/cds/cd_aru.html