Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

КОЧУБІЇВ

Дехто назву села Кочубеїв вважає від прізвище татарського хана Качубея (Хачибея), який володів Поділлям у XVI столітті. У народі ще в кінці ХІХ століття село називалось Коцюбіїв. В основі назви лежить назва побутового знаряддя - (кочерга). Згадується в історичних документах XVI століття.

Читайте легенду про "Білу" криницю неподалік села

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.


Село Кочубеїв

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.
За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.
За адмін.поділом 20 ст. Чемеровецький район

Церква Здвиження
Храм засновано: 1719 р.
Коментар: Церква Здвиження збудована після 1719 р. - дерев'яна триверха споруда. Нова кам'яна церква збудована після 1779 р. В 1869 р. вона була ветха, загрожувала падінням. Нова кам'яна п'ятиверха церква збудована в 1869 р. Дзвіниця збудована окремо від церкви в 1869 р.; на ній був дзвін з датою 1766 р. В 1894 р. кам'яна дзвіниця прибудована до церкви. [ПЦ, с. 464; СКУ, с. 356 - 358]. Церква є [КХм].

http://www.myslenedrevo.com.ua/cds/cd_aru.html