Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

КОРМИЛЬЧА

Село, центр сільської Ради, розташоване вздовж річки Жванчик. Відстань до районного центру - 20 км. Населення - 777 чоловік. Сільраді підпорядковане село Гута.

В селі є дев'ятирічна школа, бібліотека, медичний пункт, млин, пилорама, будинок побуту.
Село згадується з 1402 року. Поблизу села виявлені залишки поселень трипільської і черняхівської культур.

Король П.В., НПП "Подільські Товтри"

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.


Село Кормильче

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.
За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.
За адмін.поділом 20 ст. Чемеровецький район
Коментар : згадується з 1402 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1578, 1583 рр. [СКУ]

Церква Св.Трійці
Храм засновано: 1717 р.
Коментар: Піп в селі згадується з 1717 р. Церква Св.Трійці збудована в 1731 р. - стіни висотою 9 ліктів (2.7 м ?) кам'яні, три верхи дерев'яні. Вона існувала до 1880-х років, тоді вже загрожувала падінням. В 1886 р. на її місці збудована нова кам'яна одноверха хрещата церква, крита залізом, з дзвіницею над західним входом [СКУ, с. 354 - 356]. Церкви нема [КХм].

http://www.myslenedrevo.com.ua/cds/cd_aru.html


Інформація з офіційного сайту Чемеровецького району

ДЕЩО З ІСТОРІЇ СЕЛА КОРМИЛЬЧА

Село Кормильча, яке розкинулося на березі річки Жванчик, одне із найдавніших населень району. В історичних документах згадується ще 1402 року. Отже селу майже 6 століть. Ця місцевість заселена людьми ще з давніх - давен. Поблизу села виявлено залишки поселень трипільської і черняхівської культур.

Можливо, не всім відомо, що землі села Кормильча, яке лежить на віддалі 18 верств від Кам'янця, належали місту. Селяни цього села майже нічим не відрізнялися від державних, вони так само щорічно платили оброк грішми, але не державі, а місту - 1500 карбованців сріблом. В той же час поміщицькі селяни становили переважну більшість від загальної кількості населення.

Початок міського землеволодіння бере свій початок ще з Київської Русі. За переказами того часу угіддя розкидані на десятки кілометрів навколо міст з невеличкими населеннями (типу хуторів) вважалися власністю міста. Не виключено, що навіть сама назва походить від тих давніх часів, коли ця місцевість була своєрідним міським угіддям.

В той час подільський історик і краєзнавець минулого Юхим Сецінський вважає, що Кормильча подароване місту польськими королями в 1525 році.

В середині ХІХ століття поселенню належало 1107 десятин землі. Село спочатку перебувало у віданні Економічної комісії, з 1837 року - міської Думи. Тому в Кормильчі завжди був повірений у справах міської Думи і прикажчик. Прикажчика вибирали селяни, а затверджувала на цій посаді міська Дума. З 1851 по 1852 рік прикажчиком міщанин Кам'янця-Подільського Микола Морій. Але його зняли з посади за вимогою селян "за злоупотребление по должности и пьянство". З 1852 року прикажчиком і повіреним міської Думи став Антон Бойко. Спостереження за поселенням Кормильча було доручено міською Думою гласному Комарницькому. Прикажчик зобов'язаний щорічно давати звіт в міську Думу. "О приходе и расходе хлеба в снопах и зерне, а также денег и других предметов".

В 1865 році царський уряд викупив с.Кормильча в міста за 20 тисяч карбованців і перевів селян у розряд державних.

Краєзнавець Юрій Сорочан,
"НОВЕ ЖИТТЯ"