Перейти у головне меню | до списку сіл Чемеровецького району | до історичних даних | показати на карті

ВІКТОРІВКА

Вікторівка бере свій початок із XVIII століття. Назване на честь поміщика Віктора Камінського.

Див. Сіцінський Ю.А. Археологічна карта Подільської губернії

Див. Сіцінський Є. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії. Кам'янецький повіт.