Логотип НППГоловне меню


Археологічні пам'ятки

Реєстр
археологічних пам'яток історії  та  культури (нерухомих)
НПП “Подільські Товтри“

3. Поселення слов'янське двошарове

Двошарове поселення с.Івахнівці залишено племенами черняхівської культури (ІІ-V ст.) та давньоруським населенням. Пам'ятка відкрита в ході розвідки С.Е. Нізевич у 1970 р. Знахідки, щоденники, звіт, графічні матеріали зберігаються у фондах та архіві Інституту археології АН України.

Площа поселення - 2,4 га. Поселення розташовано на рівні першої надзаплавної тераси. Архітектурних споруд на його поверхні немає. Підйомний матеріал розташовано рівномірно, фрагменти кераміки невеликі за розміром. Зустрічаються фауністичні матеріали, шматки скла з глибокою патиною. На основі керамічних знахідок визначено на поселенні два шари: нижній - черняхівський (II-V ст.) і верхній - давньоруського часу (Х-ХІІІ ст.).

Згідно розпорядження виконкому Хмельницької обласної Ради від 5.05.1972 року №143 установлено границю охоронної зони в радіусі 50 м від пам`ятки.