23. �rusewicz �. ��mienec ��dolski: Szki historyczne, Kijow, 1915...