Back to main menu | to natural sights

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про участь України в Конвенції про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, головним
чином як середовище існування водоплавних птахів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 50, ст.279 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Визнати Україну правонаступницею Союзу РСР щодо участі в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971 р.), яка була ратифікована Верховною Радою СРСР 26 грудня 1975 року.

2. Міністерству закордонних справ України повідомити Генерального директора ЮНЕСКО про участь України в зазначеній Конвенції.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 29 жовтня 1996 року
N 437/96-ВР