Перейти у головне меню | на зміст

Авторський колектив:

  1. Доцент Чернівецького національного уініверситету ім. Ю.Федьковича, к.г.н. Воропай Л.І.
  2. Ст.викладач Чернівецького факультету Національного університету «Харківський політехнічний університет», к.г.н. Коржик В.П.
  3. К.і.н. Рідуш Б.Т.