Перейти у головне меню | на зміст | на наступну частину

Жванчицький геоморфологічний район розташований на захід від товтрового пасма і має риси, характерні для усього Західного Поділля. У південній частині розміщений комплекс Дністровських терас, у середній та північній частинах переважають плоскі та горбисто-хвилясті вододільні поверхні – плакори з окремими денудаційними останцями. Вершинні долини притоків другого порядку виположені, перезволожені. В місцях близького залягання гіпсоангідритів зустрічаються окремі карстові лійки, поширені підземні порожнини. Річкові долини Збруча, Жванчика, Смотрича, Мукши терасовані і є чинникам формування парагенетичних геосистем. Висоти коливаються в межах від 80 м в днищі долини Дністра до 300-320м.