Перейти у головне меню | на зміст | на наступну частину

Скальська світа

Скальська світа представлена потужною товщею доломітових мергелів, доломітів, плитчастих та грудкуватих вапняків, яка завершується ритмічним чергуванням малопотужних проверстків мергелів і вапняків (рис.7).

Потужність скальської світи 135 м.

Скальські відклади відслонюються вхрест простягання долиною Дністра від гирла Збруча на сході до с. Дністрового на заході.

Ми приймаємо скальську світу в обсязі пригородоцької, рашківської та дзвенигородської підсвіт.