Перейти у головне меню | на зміст | на наступну частину

Венлокський ярус

Венлокські відклади на Волино-Поділлі представлені в нижній частині чергуванням мергелів з вапняками, у верхній — потужною товщею грудкуватих вапняків. Ці утворення відслонюються вхрест простягання долиною Дністра від сіл Канилівки, Молодового на сході до гирла р. Мукши на заході. В схилах річок Руски, Студениці, Мукши і Смотрича (ліві притоки Дністра) їх простежують майже за простяганням.

Відклади венлокського віку залягають згідно на ландоверських. Межу між ними проводять в низах китайгородської світи (1,8—2 м вище від її підошви). Верхня межа венлокського ярусу збігається з покрівлею китайгородської світи, що має важливе біостратиграфічне значення.

Загальна потужність венлокського ярусу на Поділлі 66—78 м. Він охоплює майже всю китайгородську світу місцевої стратиграфічної схеми, за винятком самої нижньої частини її (потужністю до 2 м), яку ми відносимо до верхів ландоверського ярусу.