Перейти у головне меню | на зміст | на наступну частину

Нижній кембрій більшістю складений (знизу вгору) верствами пісковиків, часом глауконітових, середньозернистих, сірозеленого забарвлення. Вище залягають сині глини, верстви пісковиків і, рідше, алевролітів. Ще вище залягають глауконітові пісковики і яскраво забарвлені алевроліти. Корінні фосфорити зосереджені в товщі глинистих сланців ушицької світи, серед яких понад 10 верств фосфоритоносних.

Кембрійські фосфорити Поділля належать до глинистого типу і мають криптокристалічну будову. В частинах, де фосфат більш грубокристалічний, він представлений зцементованими сферолітами. Добре оформлені гексагональні кристали фосфату мають буре забарвлення і значний вміст глинистої або органічної маси. Вздовж волокон фосфату у фосфоритових конкреціях є численні порожнечі. Вони виповнені кварцом, кальцитом, каоліном або гідроокисами заліза, гематитом, сфалеритом, халькопіритом тощо. Відклади, в яких залягають конкреції фосфоритів, також містять деякі сульфіди. Це свідчить про загальний привнос у басейн, в якому утворювались фосфорити, сульфідних розчинів.

При дослідженні мінералогічного складу подільських фосфоритів виявлено новий мінерал - подоліт. За хімічним складом він належить до типового фторапатиту: 3Ca3(PO4)2·CaF2+nCa3(PO4)2; перекристалізовані фосфорити - подоліти - мають частку CaF2, цілком заміщену на CaCO3. Відповідно хімічна формула подоліту:
3Ca3(PO4)2·CaCO3. Вміст P2O5 у подільських фосфоритах становить 31, 61-37,86%.

В межах парку на поверхню пісковики балтійської серії виходять в околицях сіл Китайгорода і Субічі. (Зараз ці відслонення затоплені водами водосховища).