!
[ на головну сторінку ] [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]

архітектура / архітектори / Н.Логвин / Є.Пламеницька / стор. 4

Башта Рожанка. Проект реставрації Є.Пламеницької. Макет П.Крисоченка.Згадує доктор архітектури, професор Єжи Ковальчик (Інститут мистецтв, Варшава):
"Спочатку я познайомився з донькою пані Євгені Ї.Ольгою (теж архітектом-реставратором) , під час конференції в Луцьку наприкінці вересня 1992 року. Ця знайомість пізніше переросла в плідну наукову співпрацю і дала змогу також пізнати надзвичайну Ольжину матір - Євгенію Пламеницьку, визначного архітекта-реставратора й історика архітектури.

Пам'ятаю цю зустріч, що відбулася 2 жовтня 1992 року в помешканні пані Пламеницької на вулиці Терещенківській у Києві. Це була невисока, вишуканої зовнішності пані, все ще вродлива, з сивим, старанно укладеним волоссям і в сукні, що свідчила про витончений смак та елегантність.

Ми говорили про барокові костели Кам'янця-Подільського, що мене цікавили. Пані Євгенія охоче дозволила мені зробити фотокопії з архівних малюнків, а також власних малюнків, обмірів і реконструкцій костелів, які зібрала й опрацювала для монографії про Кам'янець, виданої за її науковою редакцією 1968 року.

Вірменський ринок у Кам.-Подільському. Проект регенерації. Автори Є.Пламеницька, А.Тюпич, В.Полегкий.Ґрунтовний текст і малюнки пані Євгенії дали мені можливість зіставити результати наших досліджень, а також урахувати її висновки в моїй статті про пізньо-барокові костели на Поділлі. Цю статтю, опубліковану в польській версії 1996 року, в українському перекладі пані Ольги Пламеницької надруковано в четвертому випуску "Архітектурної спадщини України".

Я не припускав, що під час наступних відвідин Києва вже не буду мати приємності зустрітися з пані Євгенією Пламеницькою. Вона відійшла раптово й несподівано через півтора року. Від першої і останньої нашої зустрічі залишилася тільки зроблена мною фотографія її з дочкою, з якою вони були споріднені спільним фахом і спільним покликанням дослідження і реставрації пам'яток архітектури України.

Так сталося, що зроблена мною єдина світлина пані Євгенії Пламеницької виявилася останньою в її житті".

За годину до смерті, березневого вечора, Євгенія Михайлівна сиділа вдома за кульманом - на аркуші перед нею була почата реконструкція ратуші в Кам'янці.

Кресленик залишився незакінченим...

Григорій Логвин:
"Євгенія Михайлівна гідно прожила своє життя, давши приклад скромності й відданості своєму покликанню. Гадаю, що настане час, коли на мурах замку в Кам'янці буде встановлено пам'ятну дошку на честь Євгенії Пламеницької, яка віддала частку себе, щоб зберегти коштовну перлину української архітектури".

Оборонна Покровська церква в с.Шарівцях на Хмельниччині. Проект реставрації. Акварель Є.Пламеницької.Ольга Пламеницька:
"Я можу вважати себе щасливою. У мене була Мама, навчитель, колега і друг, завдяки якій я знайшла себе й улюблену справу і яка залишила мені більше, ніж я зможу подужати за решту мого життя. Хтось сказав: "У науці є два типи вчених: одні пробивають стіни, інші підбирають уламки". Мама, безперечно, належала до перших. Я вважатиму за щастя і за святий обов'язок зробити друге - дай Боже, щоб мені вистачило сил і часу".

Примітки
1. Пламеницька Є., Пламеницька О. Дослідження і реставрація архітектурної спадщини Кам'янця-Подільського. 3 історії української реставрації. - К., 1996. -С.Ї27-128.

Від автора
Висловлюю щиру подяку пані Ользі Пламеницькій за допомогу при підготуванні цього матеріалу до друку, зокрема за надання можливості ознайомитися з матеріалами особистого архіву Євгенії Пламеницької. Шановним колегам Маріонілі Говденко, Єжи Ковальчику, Григорієві Логвину та Іванові Могитичу особлива подяка за низку споминів і світлин, переданих на прохання редакції.

Покажчик праць Євгенії Пламеницької та публікації про неї

Окремі видання

Кам'янець-Подільський: Історико-архітектурний нарис. - Київ: Будівельник, 1968. - 119с. - Співавтори: Винокур 1.1., Хотюн Г.М., Медведовський 1.1.

Кам'янець-Подільська фортеця: Фоторозповідь про пам'ятку архітектури ХИ-ХУІІІ ст. на території Української РСР. - К.: Мистецтво, 1976. - 24 с. - Співавтор: Хотюн Г.М.

Розвідки, статті, довідкові гасла

К исследованию оборонительных сооружений в Каменец-Подольском: Польские ворота // Тези доповідей Подільської історико-краєзнавчої конференції (жовтень 1965 р.). -Хмельницький, 1965. - С.89-92.

Відкриття надбрамної башти // Наука і суспільство. - 1966. - №8. - С.25-27.

Новые данные о Каменец-Подольской крепости // Архитектура, гуманизм, прогресc: Республиканская научно-техническая конференция молодых ученых: Тезисы докладов. - Москва, 1967.-С.9-11.

Дослідження Кам'янець-Подільської фортеці // Матеріали другої Подільської історико-краєзнавчої конференції. -Львів, 1968. -С.139-142.

Атрибуція споруди, зображеної на гравюрі 1758 р. // Українське мистецтвознавство. - К.: Наукова думка, 1969. -Вип.З.-С. 137-145.

Консервация оборонительных сооружений в г.Каменец-Подольском // Консервация архитектурно-археологических памятников южных районов СССР: Материалы совещания. - Москва, 1969. -С.50-57.

Про час заснування Кам'янець-Подільського замку-фортеці // Слов'яно-руські старожитності.-К.: Наукова думка, 1969.-С.124-144.

Початкові етапи будівництва Кам'янець-Подільського замку // Матеріали третьої Подільської історико-краєзнавчої конференції. - Львів, 1970.-С.139-143.

Из исследований Каменец-Подольской крепости //Археологические исследования на Украине в 1968 г. - К.: Наукова думка, 1971. - С.260-266.

Дослідження Кам'янець-Подільського замку в 1969 році // Археологічні дослідження на Україні в 1969 році. - К.: Наукова думка, 1972. - Вил. IV. - С.298 -303.

Дослідження Кам'янець-Подільського замку //Археологія. - К.: Наукова думка, 1975.-Т.16.-С.14-37.

Дослідження двох житлових будинків в місті Кам'янці-Подільському // Матеріали Другої республіканської наукової конференції з історичного краєзнавства. - К.: Інститут історії АН УРСР, 1982.-С.266-268.

Вдома за роботою. 1975 р.Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Иллюстрированный справочник-каталог. - К.: Будівельник, 1986.-Т.4,- Статті: [г.Каменец-Подольский: ] Армянские склады. - С.134; Армянский бастион. - С.134-135; Армянский колодец. - С.135; Башня Армянского костела. - С.137; Городские укрепления. - С.138-140; Юродские стены. - С.140-141; Городские ворота. - С.141; Кравецкая башня. -С.142; Кушиирская башня. -С.142; Рез-ницкая башня -С. 143; Гончарная башня. - С. 143-144; Башня на броде. - С.144; Ковальская башня №1.-С. 144-145; Ковальская башня №2. - С. 145-146; Ковальская башня №3. - С. 146-147; Подзамецкие ворота. - С.147; Прибрежная башня. - С.147-148; Казематная башня. - С.166; Крепостной мост. - С.168; Николаевская церковь. -С. 169-170; Новый замок. - С.170 -171; Русские ворота с башнями и укреплениями. - С. 178-180; Старый замок. - С.182 -183; Оборонительные стены. - С.183 -184; Новая восточная башня. - С.184 -185; Лянцкоронская башня. - С.185; Комендантская башня. -С.185 -186; Рожанка башня. - С. 186; Водная башня. - С. 186-187; Малая западная башня. - С.187; Новая западная башня. - С.187; Денная башня. -С.188; Ляская башня. -С.188-189; Тенчинская башня. - С. 189; Колпак башня. - С. 189-190; Папская башня. -С.190; Турецкий бастион. - С. 191-192; [Хмельницкая область:] Виньковецкий район: Крепость (руины). - С, 196; [Городокский р-н.:] пгт. Сатанов: Городские ворога. - С.198; Замок. - С.198 -199; [Каменец-Подольский р-н.:] с.Бакота: Скальный монастырь. - С.208-209; с.Жванец: Замок. - С.210-211; с.Пановцы. Замок - комплекс сооружений: Замок, дворец, коллегиума, дом. - С.211-213; с.Рьіхта: Замок.-С.213-214; с.Чернокозинцы: Замок, ворота; [Ярмолинецкий р-н.:] с.Сутковцы: Покровская церковь-замок. - С.233-234; с.Шаровка: Покровская церковь-замок. - С.234 -235.

Дако-римський період в історії Ка-м'янця-Подільського: (До постановки проблеми) // II Міжнародна конференція "Проблеми і методики в історичній археології": Тези. - Торонто; Львів, 1992. -С.26-27. - Співавтор: Пламеницька О.

Нова концепція формування системи фортифікацій Кам'янця-Подільського в аспекті визначення віку міста // Фортифікація України: Міжнародна конференція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні: Матеріали. -Кам'янець-Подільський, 1993. -С.22-24. - Співавтор: Пламеницька О.

До проблеми вивчення найдавнішої урбаністичної структури Старого міста Кам'янця-Подільського: (Місто в системі культури Середнього Подністров'я) // Вісник історико-культурологічного Подільського братства. - Кам'янець на Поділлю, 1995.-Вип.4. - С.29-37. - Співавтор: Пламеницька О.

Фортечний міст Кам'янця-Подільського: хронологічна і типологічна атрибуція //Архітектурна спадщина України. - К., 1995. - Вип.2. - С.21-33. - Співавтор: Пламеницька О.

Вітт Ян де // Мистецтво України. -Т.1. - К.: Укр. енциклопедія, 1995. - С.357.

Дослідження і реставрація архітектурної спадщини Кам'янця-Подільського // 3 історії української реставрації. -К.: Українознавство, 1996.-С.122-134. - Співавтор: Пламеницька О.

Малодосліджені фортифікації містечка Жванця на Поділлі // Пам'ятки України. - 1997. - 4.3. - С.88-95.

Кам'янець-Подільський - місто на периферії Римської імперії: Найдавніша урбаністична структура і фортифікації. //Пам'ятки України. - 1999. -4.4. -С.1-80. - Співавтор: Пламеницька О.

Публікації про життя і діяльність

Остання світлина Є.Пламеницької з дочкою Ольгою. 3 жовтня 1992 р.Кам'янець-Подільський: Інформує корпункт "ПУ" // Пам'ятники України. -1987.-№4.-С.41.

Губарець В. Чому тьмяніють охоронні грамоти? //Літературна Україна.-1987.-5 лют.

Грищу к Б. Поділля - колиско і доле: Роман. - Львів: Каменяр, 1988. - С. 278-280.

Губарець В. Чому тьмяніють грамоти? // Що залишимо у спадок? - К.: Радянський письменник, 1990. -С.354-366.

Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. -Кам'янець-Подільський, 1993. - С.317-318.

Гайда М. Євгенія Пламеницька//Вісник / Укрзахідпроектреставрація. -Львів. 1994.-Ч.2.-С.64-65.

Сумна хроніка [Некролог]//Пам'ятки України. - 1994. - 4.1-2. - С.143.

Грищук Б. Не даймо щезнути пам'яті! // Голос України. - 1996. - 2 берез.

Дорофієнко І., Козинкевич О., Па-шина В. Історія реставрації в Україні // 50-річчя Укрреставрації: Історія корпорації. - К.; Львів, 1996. - С.1-16.

Логвин Н. Реставратор Євгенія Пламеницька // Пам'ятки України. - У№. -4.3-4.-С. 114-127.

Уклала Ольга Пламеницька

Сторінка  1  |  2  |   |  4

ПУ № 3-4 2000 р.


[ на головну сторінку ] [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]