Mysl Drevo logo
Мислене древо
Українські інформаційні ресурси для освіти і науки

Жарких М.І. Храми Поділля

Кам'янець-Подільський район

88 населених пунктів, 121 храм.

Село Бабшин

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1739 р.

Коментар: Церква св.Михаїла згадана в 1739 р. – з хмизу, обмазана глиною зовні та всередині, вибілена. Дах солом'яний з маленьким ліхтариком повередині. В 1748 р. – дах гонтовий. Нова дерев'яна триверха церква збудована в 1770 р., мала опасання. Нині існуюча кам'яна церква збудована в 1844 – 1857 рр. В 1877 р. перероблено купол, дах замїсть гонти покрито залізом. [СКУ, с. 256 – 258]. Церква є [КХм].

Село Баговиця

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : Церква була в 16 ст. – знищена чи пограбована біля 1569 р. [СКУ]

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1741 р.

Коментар: Церква Різдва Богородиці в 1741 р. була недобудована, в 1748 р. діяла. В 1801..1826 р. зроблено кам'яний підмурок. Розібрана в 1875 р. на огорожу цвинтаря. Нова дерев'яна п'ятиверха церква збудована в 1864 – 1868 рр. Була ікона Богоматері 17 ст. [ПЦ, с. 412; СКУ, с. 138 – 140]. Церква є [КХм].

Село Бакота

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Література :

Антонович В.Б. О скальных пещерах на берегу Днестра. – "Труды 6-го археологического съезда", М., 1886 г., т. 1, с. 87 – 102.

Природна печера між сс.Нігин і Залуччя. Про неї є документ 1543 р., який вказує на її використання як схованки від татар. Недатована печерна церква в с.Лядава. Печерний монастир в Бакоті.

[Сіцінський Ю.Й.] Сецинский Е.И. Бакота – древняя столица Понизья. – Подольские епархиальные ведомости, 1889 г., № 46, с. 1130 – 1137; № 47, с. 1175 – 1184; № 48, с. 1202 – 1212; № 49, с. 1235 – 1241.

Шифр НБУ : ВО87957; ДІБ : 902.6 / С-33

[Сіцінський Ю.Й.] Сецинский Е.И. Раскопки древнего скального монастыря в с.Бакота Ушицкого уезда. – Подольские епархиальные ведомости, 1891 г., № 46, с. 1213 – 1221.

Шифр НБУ : ВО348838

Розкопки вів В.Антонович.

[Антонович В.Б.] А.В. Бакотский скальный монастырь. – Киевская старина, 1891 г., № 10, с. 108 – 116.

Шифр НБУ : ВИ3425

[Ролле Й.Й.] Antoni I. Bakota jako stolica Ponizia w 13 st. – Biblioteka Warszawska, 1891, t. 4, № 1, s. 524 – 537.

2 вид. : Antoni I. Sylwetki historyczne. – ser. 8.

"Бакота як столиця Пониззя в 13 ст."

[Сіцінський Ю.Й.] Сецинский Е.И. Раскопки Бакотского монастыря в 1892 г. – Подольские епархиальные ведомости, 1892 г., № 39, с. 706 – 708.

[Ролле Й.Й.] Antoni J. Sylwetki historyczne. – Kraków : 1892, ser. 8.

Шифр НБУ : ?

"Історичні начерки". В тому числі : Бакота як столиця Пониззя в 13 ст. (BW, 1891, t. 4, № 1, s. 524 – 537).

Антонович В.Б. Дополнительные раскопки в Бакотском скальном монастыре. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1893 г., т. 7, отд. 1, с. 17 – 18.

[Вікул П.Ф.] Викул П. Освящение пещерной церкви в Бакоте. – Подольские епархиальные ведомости, 1893 г., № 38, с.

Широцький К.В. На руїнах Бакоти. – Літературно-науковий вісник, 1912 р., № 1, с. 71 – 79.

[Винокур І.С.] Винокур И.С., Хотюн Г.Н. Исследование средневекового дворца-замка в Бакоте не Днестре. – "Подільська історико-краєзнавча конференція. ТД", (1-а), 1965 р., с. 65 – 86.

Дослідами 1961, 1964, 1965 рр. встановлено контури міста, укріплення якого знищені в 1254 – 1255 рр. Фундамент і частина стін палацу знаходяться в ур.Двір на схилі гори до притоки Дністра. Палац 10:30 м мав 2 поверхи, вростав у схил. Підлога 1 поверху – з кам'яних плит, 2-го – з керамічних плиток. Збоку мав галерею, імовірно, на стовпах; мав кам'яні різьблені карнизи. Збудовано палац в 14 – 15 ст.

Винокур І.С. Дослідження Подільської археологічної експедиції в 1964 – 1965 рр. – Український історичний журнал, 1966 р., № 6, с. 150 – 151.

Бакота : залишки кам'яного палацу 14..15 ст. на схилі гори.

Винокур І.С., Хотюн Г.М. Розкопки Бакоти. – Наука і суспільство, 1967 р., № 6, с. 12 – 13.

[Винокур І.С.] Винокур И.С. Отчёт о работе славянского отряда Подольской экспедиции в 1966 г. – Археологические исследования на Украине, 1967 г., с. 163 – 165.

Згадано дослідження пам'яток післямонгольського часу в Кам'янець-Подільській фортеці та в Бакоті.

Хотюн Г.М. Археологічні розкопки в с.Бакота Кам'янець-Подільського району. – "Подільська історико-краєзнавча конференція. ТД", (2-а), 1968 р., с. 145.

Виявлено решти середньовічної (14 – 17 ст.) будови в ур.Двір.

Якубовський В. Понизянська столиця. – Жовтень, 1970 р., № 3, с. 139 – 145.

Шифр НБУ : Ж26476

Історія с.Бакоти за археологічними джерелами.

[Горішній П.А.] Горишний П.А., Юра Р.А. Раскопки у с.Бакоты на Днестре. – "Археологические открытия 1974 г.", М., 1975 г., с. 268 – 269.

На мису городища – пізньосередньовічний цвинтар, 55 поховань 12..14 ст.

[Горішній П.А.] Горишний П.А., Юра Р.А. Раскопки в сёлах Бакота и Студеница на Днестре. – "Археологические открытия 1975 г.", М., 1976 г., с. 317 – 318.

Бакота : на городищі – шари трипільські, 12..13, 17..18 ст. У схід.частині села – фундаменти церкви 18 ст., 13 поховань. Давньоруських фундаментів не знайдено.

Студениця : розкопки всередині кам'яної фортеці 17 ст., у півн. її частині. Кам'яний фундамент споруди 14.2:7.4 м, керамічний і скляний посуд, ковані цвяхи, кахлі, куски прямокутних вікон, глиняна люлька, 3 монети 17 ст. Будинок загинув від пожежі.

Винокур І., Горішній П. Бакота : столиця давньоруського Пониззя. – Кам'янець-Подільський : Центр поділлєзнавства, 1994 р. – 363 с.

1. Археологічні пам'ятки Бакоти та її периферії.

2. Дослідження пам'яток в урочищі "На клині".

3. Дослідження Бакотського городища-дитинця і посаду.

4. Скельний печерний монастир.

5. Бакота 2 п.13 – 15 ст.

6. Бакота в історії південно-західної Русі.

Додаток. Огляд археологічних пам'яток Бакоти та її околиць.

Винокур І.С. Скелі й печери в історії Бакоти. – "Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України", Льв., 1995 р., с. 16 – 19.

[Пламеницька Є.М.] Plamenicka E., Plamenicka O. Mănăstirile în stîncă din zona Nistrului de Mijoc : cercetare în baza mănăstirii Mihalovca din s.Bakota (sfîrsitul secolului al 11-lea – începutul secolului al 15-lea). – Sud Est : artă – cultură – civilizaţie (Chişinau), 1997, № 4, p. 36 – 41.

"Печерні монастирі середньої течії Дністра : дослідження монастиря Михайла в с.Бакота (2 п.11 – 1 п.15 ст.)".

Монастир св.Михаїла

Храм засновано: сер.12 ст.

Храм зник: сер.15 ст.

Коментар: в окремому документі, складеному мною в 2004 р.

Церква Покрови

Храм засновано: 1750-і рр.

Коментар : Церква [ГСК, с. 250]. Церква Покрови збудована у с.18 ст. – дерев'яна; у 1901 р. була ветхою [ПЦ, c. 921 – 926]. Церква збудована в 18 ст., мала три сферичні бані, кам'яну дзвіницю [Широцький К. На руїнах Бакоти. – Літературно-науковий вісник, 1912 р., № 1, с. 78]. Дерев'яна церква 1737 р. [ZDR, s. 43].

Бакота, церква Покрови

Бакота, церква Покрови. Малюнок С.Нечитайла з гравюри кінця 19 ст. (Винокур І., Горішній П. Бакота, с. 244, рис. 122).

Церква св.Спаса

Храм засновано: 1893 р.

Храм зник: 1960 р.

Коментар: на місці давнього Михайлівського монастиря; докладніше – в окремому документі.

Село Безносківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині зветься Абрикосівка [АТПУ67]; піп згадується в 1542, 1565, 1578, 1583 рр. [СКУ, с. 146].

Церква св.Миколи

Храм засновано: 1729 р.

Коментар: Церква св.Миколи збудована в 1729 р. – дерев'яна триверха. Існувала до 1880-х рр. Нова кам'яна церква збудована в 1881 р. Візита 1748 р. зауважує, що в церкві було рукописне пергаментне євангеліє in folio [СКУ, с. 146 – 148]. Церква є [КХм].

Село Бодачівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині північна частина с.Колодіївка. Народний переказ, записаний в 1868 р., говорить, що тут жив колись татарин-розбійник Богдишхан і від того місце прозвалося Богдишівкою. В документах село згадується з 1615 р. [СУУ]

Церква Знесіння

Храм засновано: 1799 р.

Храм зник: 1881 р.

Коментар : Церква Знесіння збудована у 1824 р. на новому місці – кам'яна. У 1881 р. її середня частина рухнула. Був план збудувати нову церкву на її місці [ПЦ, c. 926 – 927]. Церква Знесіння кам'яна будувалась в 1799 – 1824 рр. як спільний для Бодачівки та Колодіївки храм. В 1838 р. під час землетрусу розтріскалися стіни та склепіння. 16.05.1881 р. ця церква завалилася [СУУ].

Церква Казанської ікони божої матері

Храм засновано: 1898 р.

Коментар: Церква Казанської ікони божої матері збудована в 1898 – 1900 рр. Кожна з цих церков будувалась на новому місці [СУУ, с. 199 – 203]. Церква є [КХм].

Церква св.Василя Великого

Храм засновано: 1717 р.

Храм зник: 1800 р.

Коментар : Церква св.Василя Великого збудована у 17 ст. – дерев'яна триверха; розібрана у 1824 р. [ПЦ, c. 926 – 927]. Церква св.Василя Великого відома з 1717 р. В 1739 р. була дерев'яна убога, крита соломою; дзвіниця стояла окремо від церкви. В 1747 – 1748 рр. збудована нова триверха дерев'яна споруда. В 1790 р. окремо від церкви збудована кам'яна дзвіниця. В 1791 р. церква була ветха, не надавалася до ремонту. В 1800 р. дерев'яну споруду продали в Бесарабію [СУУ].

Село Боришківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква Богородиці

Храм засновано: 1888 р.

Коментар: Церква ікони Божої матері всіх скорбящих радості збудована в 1888 – 1890 рр. в стилі російської архітектури – дерев’яна на кам’яному фундаменті. Шанована ікона божої матері всіх скорбящих радості. [СКУ, с. 110 – 114]. Церква є [КХм].

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1722 р.

Храм зник: 1890 р.

Коментар : Церква Різдва Богородиці заснована в 1722 р. – дерев'яна триверха споруда. Під час ремонту 1752 р. перероблена на одноверху. Закрита в 1890-х рр. [СКУ]

Село Брага

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Миколи

Храм засновано: 1748 р.

Коментар: Церква св.Миколи збудована в 1740..1748 рр. – дерев'яна, крита гонтою, без огорожі. В 1788 р. її спалили турки. Після цього почали будувати кам'яну церкву з 1 дерев'яним верхом. Це в 1801 р. вона не була закінчена. Дзвіниця збудована окремо від церкви. В 1891 р. цреква перебудована і збільшена. Іконостас зроблено в 1863 р. [ПЦ, с. 446; СКУ, с. 258 – 262]. Церква є [КХм].

Село Велика Мукша

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині Велика Слобідка.

Церква Успіння

Храм засновано: 1735 р.

Коментар: Церква Успіння згадується з 1735 р. – з хмизу, обмазана глиною, з трьома низькими верхами. В 1759 р. була ветхою. Нова церква збудована в 1766 р. – дубова одноверха споруда. Кам'яна одноверха церква збудована в 1802 р. Нині крита залізом, дзвіниця стоїть окремо. Іконостас 3-ярусний. [СКУ, с. 181 – 185]. Церква є [КХм]. Церква вівтар 105º, дзвіниця А2, головний вхід С3 [мої спостереження 29.07.1995 р.]

Велика Слобідка. Церква

Велика Слобідка. Церква. Вигляд з північного заходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 872-19. 29.07.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Великі Армяне

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: з 1947 р. зветься Великозалісся [ІМСХм].

Церква Успіння

Храм засновано: 1644 р.

Коментар: Церква збудована в 1644 р. В 1 половині 18 ст. – дерев'яна триверха; під час ремонту 1754 р. зміцнена залізними скріпами. Нова кам'яна церква збудована на новому місці в 1780 – 1789 рр. В 1873 р. зміцнена 4 залізними скріпами. Кам'яна дзвіниця побудована в 1895 – 1896 рр. [ПЦ, с. 428; СКУ, с. 195 – 199]. Церква Вознесіння діви Марії 1782 р. [ZDR, s. 8] – при цій нагоді зауважу, що православна церква не визнає вознесіння Марії, але у цитованому джерелі дуже часто православне Успіння плутають із католицьким вознесінням. Церкви нема [КХм].

Село Вербка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Дмитра

Храм засновано: 1718 р.

Коментар: Церква св.Дмитра Солунського заснована десь 1718 р. – дерев'яна на кшталт хліву, крита соломою. Нова дерев'яна п'ятиверха церква збудована в 1744 – 1748 рр., в кінці 18 ст. мала три верхи. Кам'яний підмурок зроблено в 1802..1816 рр. Під час ремонту 1844 р. залишено один середній верх, зроблено гонтовий дах. Дзвіниця збудована 1868 р. На ній є дзвони з датами 1763, 1773, 1777, 1791, 1808 рр. Була чудотворна ікона св.Онуфрія [ПЦ, с. 415; СКУ, с. 148 – 152]. Церкви нема [КХм].

Дерев'яна церква св.Михаїла 1761 р. [НІА] – гадаю, що це помилка.

Село Вихватнівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : або Вихватинці. Згадується з 2 п.16 ст.

Церква Покрови

Храм засновано: ?

Коментар : Церква [ГСК, с. 250]. Була дерев'яна церква Покрови – згоріла у 1839 р. Нова церква збудована у 1842 р. із матеріалу старої церкви, купленої у м-ку Миньківці на кам'яному фундаменті, котрий лишився від старої церкви. Ця церква – дерев'яна хрещата [ПЦ, c. 927]. Церква є [КХм].

Село Вітківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1542, 1565, 1583 рр. [СКУ, с. 262]. Звалось також Войтківці, Відковці, Війтівці (ця назва – помилкова) [ZDR, s. 8].

Церква Здвиження

Храм засновано: 1708 р.

Коментар: Церква Здвиження збудована в 1708 р. – з хмизу, обліплена глиною зовні та всередині, побілена. Всередині – низький восьмигранний купол. В 1805 р. збудована нова кам'яна одноверха церква, крита гонтою. Дзвіниця збудована окремо в 1841 р. [СКУ, с. 262 – 264]. Церква є [КХм].

Село Врублівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1460 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1530, 1565 рр. [СКУ, с. 156].

Церква Покрови

Храм засновано: 1706 р.

Коментар: Церква Покрови заснована в 1706 р. в центрі села. В 1730-х рр. збудована нова дерев'яна церква з трьома низькими куполами. В 1786 р. розпочалось будівництво нової церкви, але в 1790 р. був тільки фундамент. Ця церква згоріла в 1821 р. Нова кам'яна церква закінчена в 1830 р. на новому місці – біля цвинтаря на південно-східній околиці села. Це невелика одноверха ротонда, оточена галереєю на 12 дерев'яних колонах (з 1883 р. колони кам'яні). Дерев'яний притвор з заходу прибудовано в 1879 р. Залізний дах замість гонтового зроблено в 1883 р. [СКУ, с. 153 – 156]. Церква є [КХм].

Врублівці. Церква

Врублівці. Церква. Вигляд з південного сходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 875-36. 4.08.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Гаврилівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1530, 1565, 1583 рр. [СКУ, с. 264].

Література :

[Анонім] Историко-статистическое описание церкви и прихода с.Гавриловец Каменецкого уезда. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1878 г., т. 2, с. 297 – 310.

Церква св.Миколи

Храм засновано: 1848 р.

Коментар : Церква св.Миколи збудована в 1848 – 1851 рр. – велика кам'яна хрещата п'ятиверха споруда, крита залізом. В 2 половині 19 ст. в церкві було стародруковане євангеліє (Львів : 1690 р.), вкладене в церкву в 1718 р. Шанована ікона божої матері, копія Новгородської. [СКУ]

Церква св.Параскеви

Храм засновано: 1740 р.

Коментар: Церква св.Параскеви за описом 1740 р. – дерев'яна, на кшталт костелу. Зруйнована турками в 1769 р. Нова дерев'яна церква з одним чотиригранним верхом збудована в 1776 – 1788 рр. [ПЦ, с. 447 – 448; СКУ, с. 264 – 268]. Церкви нема [КХм].

Село Голосків

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1460 р. [ІМСХм].

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1741 р.

Коментар: Церква Різдва Богородиці згадується з 1741 р. – дерев'яна, з одним низьким верхом, крита гонтою, схожа на каплицю. Кам'яна церква збудована в 1762 р. В 1882 р. вона замінена новою кам'яною одноверхою спорудою (збудована поруч старої). Дзвіниця збудована разом з церквою. Іконостас 3-ярусний. Чудотворна ікона Розп'яття відома з 1768 р. [СКУ, с. 114 – 118]. Церкви нема [КХм].

Село Гораївка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Дмитра

Храм засновано: 1737 р.

Коментар : Церква [ГСК, с. 250]. Церква була в 1880-х рр. [СУУ, с. 169]. Церква св.Дмитра збудована у 1737 р. – дерев'яна [ПЦ, c. 927 – 928]. Церкви нема [КХм].

Село Гринчук

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква Успіння

Храм засновано: 1739 р.

Коментар: Церква Успіння згадується з 1739 р. – дерев'яна безверха, обліплена глиною, крита соломою. В 1748 р. вже влаштовано один верх і гонтовий дах. Біля 1772 р. її спалили турки. Нова церква збудована в 1775 – 1777 р. – дерев'яна одноверха споруда, обмазана зовні та всередині глиною, вибілена. Вона існувала до 1870-х рр. Нова кам'яна одноверха хрещата церква збудована в 1867 – 1869 рр., крита залізом. Дзвіниця разом з церквою. Капітальний ремонт 1884 р. [СКУ, с. 268 – 270]. Церква є [КХм].

Село Грушка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з к.15 ст. [ПЦ; ІМСХм].

Церква Успіння

Храм засновано: 1778 р.

Коментар : Церква була в 1810-х рр. [СУУ, с. 175; ГСК, с. 250]. Церква Успіння збудована у 1778 р. – дерев'яна. Іконостас 1873 р. – 3-ярусний. Шанована ікона божої матері відома з 1750 р. [ПЦ, c. 928]. Церкви нема [КХм].

Село Гуменці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1493 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1565 р. [СКУ, с. 157].

Церква Знесіння

Храм засновано: 1807 р.

Коментар: Церква Знесіння збудована в 1807 – 1812 рр. на новому місці – кам’яна. Безверха, побудована разом з дзвіницею. Іконостас 3-ярусний [ПЦ, с. 417 – 418; СКУ, с. 157 – 160]. Церква є [КХм].

Церква св.Василя Великого

Храм засновано: 1740 р.

Храм зник: 1795 р.

Коментар : Церква св.Василя Великого в 1740 р. була дерев'яною ветхою. В 1751 р. збудована нова дерев'яна одноверха споруда. За описом 1790 р. – церква ветха, похилилась, стіни викривились. В 1795 р. її вже не було. В 1801 р. була тільки каплиця, влаштована у дзвіниці [СКУ].

Село Демшин

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1717 р.

Коментар: Церква св.Михаїла заснована біля 1717 р. Розібрана в 1886 р. Нова кам'яна церква збудована в 1886 р. [СКУ, с. 160 – 162]. Церква є [КХм].

Село Довжок

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з п.16 ст. [ІМСХм]. Піп згадується в 1530, 1565, 1583 рр. [СКУ, с. 120].

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1706 р.

Коментар: Церква Різдва Богородиці відома з 1706 р. Нова дерев'яна церква з окремою дзвіницею збудована в 1745 р. В 1758 р. було 2 братства. Кам'яна церква збудована в 1872 – 1874 рр. не на старому місці, а на околиці села. Іконостас 3-ярусний. В 1881 р. стару дерев'ну церкву продали в с.Шутнівці [СКУ, с. 120 – 124]. Церква існує і нині.

Довжок. Церква

Довжок. Церква. Вигляд з південного заходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 867-13. 29.07.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Думанів

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Георгія

Храм засновано: 1735 р.

Коментар: Церква св.Георгія відома з 1735 р. – дерев'яна убога, крита соломою. В 1744 р. збудована нова дерев'яна триверха споруда. Вона розібрана в 1875 р. В 1860 – 1865 рр. збудували нову невелику дерев'яну одноверху церкву. Довжина 7.5 саж. (16 м), ширина 12.5 арш. (8.9 м). Дзвіниця збудована окремо в 1876 р. – дерев’яна на кам’яному фундаменті [СКУ, с. 203 – 205]. Церква панни Марії Рожанцової [ZDR, s. 8] – думаю, помилка. Церкви нема [КХм].

Село Дурняки

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: або Дурняківці; нині затоплене; знаходилось на березі Дністра в тому місці, над яким на горі стоїть с.Гораївка.

Церква св.Трійці

Храм засновано: 1767 р.

Коментар : Церква [СКУ, с. 53]. Церква св.Трійці збудована у 1767 р. – дерев'яна [ПЦ, c. 928].

Містечко Жванець

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1431 р. В к.16 ст. збудовано замок. В 1646 р. надане магдебурзьке право [ІМСХм].

Костел св.Хреста

Храм засновано: 1740 р.

Храм зник: 1768 р.

Коментар : Костел св.Хреста збудовано в 1740 р. – дерев'яний. В 1768 р. його спалили вояки Барської конфедерації. Після цього він не відновлювався. [СКУ]

Церква Воскресіння

Храм засновано: 1720 р.

Храм зник: 1768 р.

Коментар : Церква Воскресіння згадується з 1720 р. Біля 1739 р. збудована наво дерев'яна триверха споруда. При ній було 2 братства. 6.08.1768 р. її спалили турки. [СКУ]

Церква св.Трійці

Храм засновано: 1708 р.

Коментар : Церква св.Трійці існувала в 1708 р. – дерев'яна. Нова церква збудована в 1752 р. – дерев'яна триверха споруда. При ній було 2 братства. Спалена в 1768 р. Нова церква збудована в 1782 – 1790 рр. Ремонт 1880 р. Нині не існує [мої спостереження 1991 р.].

Церква вірменська Непорочного зачаття діви Марії

Храм засновано: 1710-і рр.

Коментар: Вірменський костел непорочного зачаття діви Марії збудовано на початку 18 ст. В 1768 р. його спалили конфедерати. Нова споруда збудована в 1782 – 1786 рр. В кінці 19 ст. використовувався як католицький парафіяльний костел. Він оточений різночасовою кам'яною огорожею. Зі сходу та заходу збереглися ділянки оборонних стін з бійницями. [ПГА, т. 4, с. 209; СКУ, с. 270 – 279]. Костел в центрі села на гол. вул., вівтарем на схід, на схід від замку; вівтар 90º [мої спостереження 20.8.1989 р.; 23.07.1991 р.]. Парафіальний костел існував у 1772 р. [LKLP]. У [ZDR, s. 7] справа представлена плутано, майже навпаки : кам'яний костел Непорочного зачаття збудовано у 1740 р. на місці вірменського костелу, який згорів під час Барської конфедерації. Видно тільки, що костел діяв у 1850 р.

Армянский костел, 1782—1786 гг. Расположен на территории, окруженной разновременной каменной оградой. На западной и восточной сторонах — оборонительные стены с бойницами. С юго-западной стороны — двое ворот: первые — поздние, вторые — более древние (представляют руины входного сооружения со сторожкой). Построен на месте сооружения 1699 г.

Каменный, однонефный с двумя экседрами по боковым фасадам, с сегментно замкнутой апсидой. Боковые членения нартекса были увеличены башнями (не сохранились). Неф и апсида перекрыты полуциркульными сводами со стрельчатыми распалубками, пяты сводов декорированы каменной резьбой. Основным средством художественной выразительности главного фасада являются резные композиции, выполненные в ренессансно-барочных традициях. Памятник — самобытное произведение позднего барокко. [ПГА, т. 4, с. 209]

Жванець. Вірменський костел

Жванець. Вірменський костел. Вигляд з південного заходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 597-17. 20.08.1989 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Завалля

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1565 р. [СКУ, с. 281].

Церква св.Миколи

Храм засновано: 1719 р.

Коментар: Церква св.Миколи відома з 1719 р. В 1739 р. – дерев'яна ветха, з прогнилими стінами, крита соломою. В 1748 р. вже була нова церква – дерев'яна триверха споруда, крита гонтою. Освячена в 1753 р. При ній було братство. Спалена турками (в 1768 р.). Нова кам'яна одноверха хрещата церква збудована в 1775 – 1777 рр. Іконостас зроблено в 1798 р. Дерев'яна дзвіниця стояла окремо від церкви. На ній були дзвони 1776, 1783 рр. [СКУ, с. 281 – 284]. Церкви нема [КХм].

Село Залуччя Надкордонне

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині зветься Подоляни [АТПУ67].

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1733 р.

Коментар: Церква св.Михаїла збудована до 1733 р. – дерев'яна триверха споруда. Нова дерев'яна церква збудована в 1863 – 1869 рр. В 1884 р. покрита залізом, пофарбована. Кам'яна дзвіниця збудована в 1885 р. [ПЦ, с. 461; СКУ, с. 338 – 340]. Церкви нема [КХм].

Село Зіньківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1566 р. [СКУ, с. 90].

Костел св.Хреста

Храм засновано: 1710-і рр.

Коментар: Костел св.Хреста збудована на початку 18 ст. кам'янецьким біскупом Стефаном Рупневським [ПА, с. 96; СКУ, с. 90 – 92]. Храму нема [КХм]. Парафіальний костел існував у 1772 р. [LKLP]. Кам'яний костел Віднайдення св.хреста збудовано у 1727 р. Він діяв у 1850 р. [ZDR, s. 8].

Село Ісаківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Література :

[Яворовський М.І.] Яворовский Н. Историко-статистическое описание церкви и прихода с.Исаковец Каменецкого уезда. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1876 г., т. 1, с. 274 – 283;

Подольские епархиальные ведомости, 1877 г., № 6, с. 274 – 303.

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1754 р.

Храм зник: 1827 р.

Коментар: Церква св.Михайла була в 1 половині 18 ст. Ремонтувалась в 1754 р. – дерев'яна, обмазана глиною, з низьким глухим "руським" куполом (з цього я виводжу, що "куполом" або "верхом" у візитах 18 ст. міг називитись не тільки справжній верх з вікнами, а й глухий ліхтарик). Всередині мала дерев'яну стелю. В 1768 р. пограбована турками. Ремонт 1787 р. Парафія була скасована до 1827 р. [СКУ, с. 279 – 281].

Село Кадіївці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1410 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1578, 1583 рр. [СКУ, с. 348].

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1720 р.

Коментар: Церква Різдва Богородиці відома з 1720 р. – маленька. Нова церква збудована в 1730 – 1739 рр. – дубова споруда з одним шестигранним верхом [шестигранні верхи в Україні зустрічаються не часто : з відомих мені такими є бічні верхи церкви Здвиження на Ближніх печерах у Києво-Печерській лаврі (початок 18 ст.)], на кам'яному фундаменті. Кам'яна церква збудована 1830 р. – виявилась неміцною; в 1852 р. вона замінена новою хрещатою п'ятиверхою церквою, критою залізом. Дзвіниця збудована окремо від церкви в 1852 р. Іконостас 3-ярусний. [ПЦ, с. 463; СКУ, с. 348 – 353]. Церква є [КХм].

Кадіївці. Церква. Вигляд з південного заходу

Кадіївці. Церква. Вигляд з південного заходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 907-39. 13.08.1996 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Церква св.Миколи

Храм засновано: 1740 р.

Храм зник: 1810 р.

Коментар : Церква св.Миколи на Бураківці відома з 1740 р. – подібна до халупи, крита соломою, безверха. Нова церква збудована в 1748 – 1750 рр. – дубова одноверха споруда. Згоріла в 1810 р. [СКУ]

Село Калачківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : Село відоме з 15 ст. В 16 ст. звалося ще Кубаківці [СУУ].

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1713 р.

Коментар: Церква Різдва богородиці збудована у 1729 р. – дерев'яна [ПЦ, c. 930 – 931]. Церква Різдва Богородиці відома з 1713 р. На Євангелії (Льв. : 1690 р.) є напис 21.12.1713 р., що його купив міщанин студеницький Максим Гребінченко і дав її священику калачківському Григорію Скалеченку. На Анфологіоні (Льв. : 1693 р.) є дарчий напис 8.10.1714 р. на користь того ж Григорія. Візита 1740 р. відзначає, що церква була стара, крита соломою. В 1748 р. церква крита гонтою, мала опасання. В 1759 р. – церква дерев'яна з одним низьким верхом; стара, потребує перебудови, і навіть дерево для цього вже заготовлене. Напевно, в 1760 р. збудована нова церква. Візита 1791 р. відзначає : триверха дерев'яна споруда, верхи криті білою бляхою. Під час ремонту 1872 р. знято опасання, зроблено новий іконостас. Дерев'яна дзвіниця стояла окремо від церкви [СУУ, с. 187 – 190]. Церкви нема [КХм].

Село Калиня

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1565 р. [СКУ, с. 168].

Церква Покрови

Храм засновано: 1727 р.

Коментар: Церква Покрови заснована до 1727 р. – дерев’яна на кам’яному фундаменті. Про ремонти й перебудови відомостей нема. [СКУ, с. 168 – 169]. Церква є [КХм].

Місто Кам'янець-Подільський

Село Киселівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1739 р.

Храм зник: 1830 р.

Коментар: Церква св.Михайла згадана в 1739 р. – убога дерев'яна, крита соломою. Нова дерев'яна триверха церква збудована в 1751 – 1755 рр. Парафія скасована біля 1830 р. [СКУ, с. 195 – 199]. Церкви нема [КХм].

Містечко Китайгород

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : м-ко засноване у 1607 р. Андрієм Потоцьким. Його син Станіслав Потоцький збудував замок, укріплений муром і валоами. Сліди його було видно біля костелу і садиби поміщика [ПЦ].

Література :

[Сулковський Й.І.] Сулковский И. М.Китайгород Ушицкого уезда. – Подольские епархиальные ведомости, 1889 г., № 28, с. 642 – 652.

Костел Богородиці

Храм засновано: 1773 р.

Коментар: [ГСК, с. 567]. Парафіальний костел існував у 1772 р. [LKLP]. Мурований костел богородиці збудовано у 1775 р. Парафія діяла в 1850 р. [ZDR, s. 43].

Девы Марии костел, 1772—1776 гг. Каменный, однонефный. Прямоугольный в плане неф замкнут удлиненным пресбитерием с полукруглой апсидой. Примыкающие к пресбитерию сакристии пристроены в конце XIX—начале XX в. Неф перекрыт полуциркульным сводом. Лестница в северо-западном углу нартекса ведет на эмпоры. Окна с витражными заполнениями. Главный фасад решен в барочном стиле, декорирован 4 пилястрами с раскрепованным антаблементом. Вход подчеркнут порталом. Памятник сочетает планово-объемную структуру позднего ренессанса с барочными принципами трактовки фасадов. [ПГА, т. 4, с. 210]

Китайгород. Костел

Китайгород. Костел. Вигляд з півдня (архів М.І.Жарких, негатека, № 874-31. 3.08.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Церква Собору богородиці

Храм засновано: 1703 р.

Коментар : Церква 1876 р. [ГСК, с. 567]. Церква відома з 1703 р. [АрхЮЗР, ч. 1, т. 4, с. 29]. У 1 п. церква мала назву Собору богородиці, але в деяких документах звалась церквою Різдва Христа. вона була дерев'яна; розібрана у 1882 р., продана у с.Субоч Ушицького повіту для будівництва нової церкви. Нова церква Собору богородиці збудована у 1872 – 1876 рр. – кам'яна, разом з дзвіницею [ПЦ, c. 929 – 930].

Китайгород. Церква

Китайгород. Церква. Вигляд з півдня (архів М.І.Жарких, негатека, № 875-03. 3.08.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Княгинин

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : Піп згадується в 1530, 1566 рр.; в 1578 р. згадано два попи – певно, були й дві церкви [СКУ].

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1739 р.

Коментар: Церква Божої матері згадується з 1739 р. Нова кам'яна церква Різдва Богородиці збудована в 1790 – 1822 рр. на кшталт костелу. В 1869 р. потріскані стіни були розібрані до половини висоти і збудовані наново, зроблено залізний дах. Ремонти 1884, 1889 рр.

В церква була ікона трьох святителів з написом "Сію икону стараніемъ своимъ справил р.Б.Васили и Алекси сынъ Грынка Колесника за отъпущеніе гріхов своихъ и за жену свою Анну и за чада свои Гнатъ и Катерина, которыхъ у войну турки забрали въ року аψζз [=1766]. Сооружено R. 1774 їи". [ПЦ, с. 451; СКУ, с. 284 – 289]. Церкви нема [КХм].

Село Княжпіль

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Література :

[Сіцінський Ю.Й.] С.Е. Древнее рукописное евангелие, найденное в м.Сатанове Проскуровского уезда. – Подольские епархиальные ведомости, 1887 г., № 44, с. 1007 – 1014.

З дарчим написом мельника Сидора Андрійовича Осташевича на користь Здвиженської церкви у Княжполі 1552 р.

Церква Здвиження

Храм засновано: 16 ст.

Храм зник: 16 ст.

Коментар : відома тільки з дарчого напису 1552 р.

Церква св.Іоана Богослова

Храм засновано: 1746 р.

Коментар: Церква св.Іоанна Богослова збудована в 1746 – 1747 рр. – дерев'яна триверха споруда В 1784..1790 рр. вона освячена як церква св.Параскеви – так звалася і пізніше. В к.19 ст. була дуже ветха, покрита тесом. Іконостас 2-ярусний. Є не дуже ясне свідоцтво про існування православної (неуніатської) церкви перед 1746 р. [ПЦ, с. 421; СКУ, с. 169 – 172]. Церква св.Параскеви [ZDR, s. 43]. Церкви нема [КХм].

Церковь во имя св. Иоанна Богослова в с. Княжполь

Церковь во имя св. Иоанна Богослова в с. Княжполь Каменецкого уезда Подольской губ., 1747 г. [Павлуцкий Г.Г. Древности Украины. Деревянные и каменные храмы. – К. : 1905 г., с. 17].

Село Козодавинці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині зветься Каштанівка [АТПУ67].

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1742 р.

Коментар : Церква [ГСК, с. 250]. Церква була в 1870-х рр. [СУУ, с. 169]. Церква св.Михаїла збудована у 1742 р. у центрі села – дерев'яна триверха. У 1742 р. поміщик переніс її за село. У 1828 р. перебудована на одноверху. Дзвіниця кам'яна, з дерев'яним верхом [ПЦ, c. 930]. Церкви нема [КХм].

Село Колодіївка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : Село відоме з 1616 р. [СУУ]

Церква Введення

Храм засновано: 1736 р.

Храм зник: 1806 р.

Коментар: Церква Введення збудована у 18 ст. – дерев'яна. Існувала до 1806 р. [ПЦ, c. 927]. Церква Введення відома з 1736 р. В 1739 р. мала солом'яний дах. Ремонтувалась в 1745 р. Це була триверха дерев'яна споруда з дубу, верхи мала круглі, дах гонтовий, опасання. Церква скасована в 1806 р. як дуже ветха [СУУ, с. 204 – 206].

Село Колубаївці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з п.17 ст. Нині зветься Колибаївка [ІМСХм].

Церква Покрови

Храм засновано: 1740 р.

Коментар: Церква Покрови згадується з 1740 р. – мала дерев'яна триверха споруда. В 1794 р. збудована нова маленька церква хатнього типу, крита соломою. В 1821 р. збудована кам'яна церква. В 1873 р. виконано капітальний ремонт, побудовано дерев’яний купол. В 1898 р. побудована кам’яна дзвіниця. [ПЦ, с. 422; СКУ, с. 172 – 174]. Церква є [КХм].

Село Конилівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині затоплене; знаходилось на березі Дністра між Старою Ушицею та Гораївкою.

Церква Благовіщення

Храм засновано: 1759 р.

Коментар : Церква Благовіщення збудована у 1759 р. – дерев'яна. У 1810 р. відремонтована, посвячена арх.Михаїлу [ПЦ, c. 928].

Село Кривчани

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині затоплене.

Церква св.Іоана Богослова

Храм засновано: 1715 р.

Коментар : Церква св.Іоана Богослова збудована у 1715 р. – згоріла у 1892 р. Нова церква збудована у 1895 р. – дерев'яна [ПЦ, c. 967].

Село Крушинівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : нині Крушанівка. Село засноване на п.18 ст. [СУУ]. Назване від того, що багато кустарника крушини [ПЦ].

Церква Успіння

Храм засновано: 1740 р.

Коментар: була дерев'яна церква Успіння – розібрана у 1870 р. Нова церква збудована у 1853 р. – кам'яна. У 1894 р. прибудовано 2 дерев'яних бічних приділи [ПЦ, c. 932]. Церква Успіння збудована, імовірно, в 1 ч.18 ст. В 1740 р. – триверха дерев'яна споруда, дах солом'яний. В 1759 р. мала гонтовий дах. Розібрана в 1870 р. Нова кам'яна церква збудована в 1834 – 1853 рр. на новому місці (вище від старого пляцу). Розміри її 34.5:17 аршин (24.5:12.1 м), висота дзвіниці (збудована разом з церквою) 41 аршин (29.1 м) [СУУ, с. 173 – 175]. Церква є [Кхм].

Село Кудринці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : частина села, розташована на правому березі Збруча, числиться в Борщівському районі, де є додаткові відомості.

Церква Воскресіння

Храм засновано: 1710-і рр.

Коментар: Церква Воскресіння в селі на лівому березі Збруча збудована на початку 18 ст. – дерев'яна триверха споруда. Нова кам'яна триверха церква збудована в 1776 – 1788 р., крита залізом. Під час ремонту 1885 р. перероблена в одноверху [СКУ]. Вона існує й зараз [мої спостереження 1991 р.].

Кудринці. Церква Воскресіння

Кудринці. Церква Воскресіння. Вигляд з південного сходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 691-12. 20.07.1991 р.).

Село Кульчіївці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1405 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1542, 1565, 1578, 1583 рр. [СКУ, с. 174].

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1702 р.

Коментар: Церква св.Михаїла існувала в 1702 р. В 1738 р. збудована нова дерев'яна триверха споруда з опасанням (майстер Степан Хамулич), що існувала в 1895 р. [СКУ, с. 174 – 177]. Церкви нема [КХм].

Кульчіївці. Нова церква

Кульчіївці. Нова церква. Вигляд з півдня (архів М.І.Жарких, негатека, № 880-38. 12.08.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Ластівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1512 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1565, 1578 рр. [СКУ, с. 294].

Церква Покрови

Храм засновано: 1725 р.

Коментар: Церква Покрови відома з 1728 р. – згоріла від блискавки біля 1740 р. Після цього до дзвіниці прибудували притвор, покритий соломою. Ця споруда слугувала за каплицю. Нова церква закладена в 1748 р., в 1758 р. ще не була закінчена. В 1768 р. її спалили турки. Тимчасова каплиця збудована в 1771 – 1772 рр. Нова кам'яна церква збудована в 1815 р. разом з дзвіницею. Ремонт 1875 р. Іконостас 1892 р. [ПЦ, с. 452; СКУ, с. 294 – 297]. Церкви нема [КХм].

Село Лисківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1565 р. [СКУ, с. 362].

Церква Успіння

Храм засновано: 1725 р.

Коментар : Церква Успіння була в 1748 р. [Сецинский Е.И. Каменецкая свято-Иоанно-Предтеченская церковь (старый собор). – Каменец-Подольский : 1890 г., с. 23] [ГСК, с. 250]. Церква Успіння збудована у 1725 р. – закрита через ветхість у 1889 р. Нова церква збудована у 1891 р. – кам'яна [ПЦ, c. 967]. Церква є [КХм].

Село Лісківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : Піп згадується в 1565 р. [СКУ]

Церква св.Дмитра

Храм засновано: 1724 р.

Коментар: Церква св.Дмитра відома з 1724 р. – згоріла в 1754 р. Після цього в дзвіниці влаштували каплицю. Нова дерев'яна церква збудована в 1759 – 1762 рр. В 1837 – 1858 рр. збудована кам'яна одноверха церква. Дзвіниця, збудована разом з церквою, закінчена в 1875 р. [СКУ, с. 362 – 364]. Церква є [КХм].

Село Ляшковиця

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині Збруч. Піп згадується в 1530, 1565 рр. [СКУ, с. 297].

Церква св.Миколи

Храм засновано: 1735 р.

Коментар: Церква перенесення мощів св.Миколи відома з 1735 р. – маленька одноверха, крита соломою. Нова церква збудована в 1759 – 1762 рр. – дерев'яна споруда з одним восьмигранним верхом. Вона існувала до середини 19 ст. Нова кам'яна одноверха церква збудована в 1848 – 1852 рр. Верх її восьмигранний. Під час її будівництва під престолом старої церкви відкопали на великій глибині дзвін з датою 1282 чи 1782 р. Дзвіниця збудована окремо від церква в 1786 р., перебудована в 1892 р. В церкві була давня чудотворна ікона св.Миколи. [СКУ, с. 297 – 300]. Церкви нема [КХм].

Село Малинівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1740 р.

Коментар: Церква Різдва Богородиці існувала в 1740 р. – мала дерев'яна, обліплена глиною, крита соломою, без верху. Нова дерев'яна церква збудована в 1771 – 1774 р. Ремонт 1875 р. [СКУ, с. 301]. Церкви нема [КХм].

Село Милівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква Знесіння

Храм засновано: 1715 р.

Коментар: Церква Знесіння відома з 1715 р.; в 1740 – 1759 рр. – дерев'яна мала, збудована з жердин, з одним низьким верхом. Згоріла в 1790 р., замість неї влаштована каплиця. Нова церква збудована в 1840 – 1850 рр. – кам'яна з дерев'яним верхом. [СКУ, с. 292 – 294]. Церкви нема [КХм].

Село Нагоряни

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1565, 1569, 1578 рр. [СКУ, с. 302].

Церква Покрови

Храм засновано: 1720 р.

Коментар: Церква Покрови відома з 1720 р. – споруда з липи, триверха, крита гонтою, з опасанням та земляною підлогою. Збудована, можливо, в 1707 р. Згоріла в 1810 р. Із залишків її збудована каплиця. Знаходилась на західному кінці села, на старому цвинтарі. Нова церква збудована в 1860 – 1869 рр. на новому місці в середині села – дерев’яна тридільна одноверха. В 1883 р. гонтовий дах замінено залізним. В церква було чотири старих ікони. Дзвіниця на 4 стовпах стояла окремо. На ній були дзвони з датами 1701, 1713, 1781 рр. [ПЦ, с. 454; СКУ, с. 302 – 305]. Церкви нема [КХм].

Село Нефедівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : Село згадується у списку церковних десятин 1460 р. [СУУ].

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1730 р.

Коментар: Церква Різдва богородиці збудована у 1777 р. – дерев'яна. Капітальні ремонти 1844, 1867 рр. Була ерекція Францішка Салезія Потоцького 1765 р. [ПЦ, c. 934]. Церква Різдва Богородиці відома з 1730 р. В 1740 р. – триверха дерев'яна споруда. Візита 1740 р. згадує старосвітське рукописне євангеліє. Нова одноверха дерев'яна споруда збудована в 1777 – 1783 рр. В 1871 р. до неї прибудували дерев'яну дзвіницю [СУУ, с. 170 – 171]. Церкви нема [КХм].

Ерекція власника с.Нефедівці Францишка Салезія Потоцького церкві того села. 13.05.1765 р. Мова польська. [СУУ, с. 172 – 173].

Село Ниверка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Кузьми і Дем'яна

Храм засновано: 1735 р.

Храм зник: 1848 р.

Коментар: Церква св.Кузьми і Дем'яна згадується з 1735 р. – убога, схожа на комору. Нова церква збудована в 1748 р. – дерев'яна триверха споруда. Парафія скасована біля 1831 р., церква розібрана в 1848 р., дерево її пішло на випалювання вапна для церкви в Шустівцях. [СКУ, с. 398 – 399]

Село Нігин

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1530 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1566, 1578, 1583 рр. [СКУ, с. 218]. Церков нема [КХм].

Література :

Антонович В.Б. О скальных пещерах на берегу Днестра. – "Труды 6-го археологического съезда", М., 1886 г., т. 1, с. 87 – 102.

Природна печера між сс.Нігин і Залуччя. Про неї є документ 1543 р., який вказує на її використання як схованки від татар. Недатована печерна церква в с.Лядава. Печерний монастир в Бакоті.

Гарнага І.В. Село Нігин Кам'янець-Подільського району. – Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР, 1964 р., № 1, с. 73 – 75.

Гарнага І.В., Драгобецький В.Ф. Нігин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області : історичний нарис. – Льв. : Каменяр, 1966 р. – 24 с.

Шифр НБУ : ВО986341

Церква Всіх святих

Храм засновано: 1856 р.

Коментар: Церква Всіх святих на цвинтарі збудована в 1856 р. [ПЦ, с. 436 – 437; СКУ, с. 218 – 221]

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1742 р.

Коментар : Церква Різдва Богородиці відома з 1 половини 18 ст. – убога, без верхів, крита соломою. Нова церква збудована в 1742 р. – дерев'яна триверха споруда. На одвірку напис : "Сей домъ Гднь сооружи рабъ Бжій Семенъ Ляховецки со братіями Василемъ, Алексеемъ, θеодоромъ, Іоанномъ і сіномъ своимъ Матθеемъ року Божія 1742 мца юня дня г [=3]". Ремонт 1850-х рр. – зроблено 1 верх. В 1870-х рр. замість гонти покрита залізом. Дзвіниця існувала до 1870-х рр. Іконостас 4-ярусний старовинний [СКУ].

Село Оленівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Дмитра

Храм засновано: 1758 р.

Коментар: Церква св.Дмитра заснована в 1758 р. За описами 1790, 1801 рр. – збудована з хмизу, обмазана зсередини і зовні глиною, хатнього типу, одноверха. Нова невелика дерев'яна церква збудована в 1883 р. [СКУ, с. 92 – 94]. Церква є [КХм].

Містечко Оринин

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1474 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1565, 1583 рр. [СКУ, с. 365 – 373] Храмів нема [КХм].

Костел св.Трійці

Храм засновано: 1474 р.

Коментар: Костел св.Трійці засновано в 1474 р. В кінці 19 ст. – парафіяльний [СКУ, с. 365 – 373]. Парафіальний костел існував у 1772 р. [LKLP], у 1850 р. [ZDR, s. 7].

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1718 р.

Храм зник: 1790..1801 рр.

Коментар : Церква Різдва Богородиці згадується з 1718 р. – наполовину з дубових брусів у зруб, наполовину з хмизу, обмазана глиною, крита гонтою. Дзвіниця стояла окремо. Нова церква збудована в 1758 – 1759 рр. – дубова одноверха споруда. Зникла в 1790..1801 рр. [СКУ]

Церква св.Миколи

Храм засновано: 1710-і рр.

Храм зник: 1801..1831 рр.

Коментар : Церква св.Миколи на Селищу збудована на початку 18 ст. – знизу виліплена вальками, вгорі дерев'яна, одноверха, крита гонтою. Закрита в 1801..1831 рр. [СКУ]

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1712 р.

Храм зник: 1880 р.

Коментар : Церква св.Михаїла згадується з 1714 р. – дерев'яна триверха споруда. З 1712 р. згадується братство. Згоріла перед 1790 р. Нова дерев'яна церква збудована в 1790 – 1792 рр. на новому місці, крита соломою. Розібрана в 1880-х рр. [СКУ]

Церква св.Олександра Невського

Храм засновано: 1850 р.

Коментар : Церква св.Олександра Невського збудована в 1850 – 1870 рр. замість церкви св.Михаїла – цегляна хрещата одноверха, разом з дзвіницею [СКУ].

Село Острівчани

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1565, 1569 рр. [СКУ, с. 306].

Література :

Кукурудзяк М.Г. З історії села Острівчани Кам'янець-Подільського району. – "Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. ТД", Вн., (10-а), 1991 р., с. 51 – 52.

Церква Покрови

Храм засновано: 1718 р.

Коментар: Церква Покрови відома з 1718 р. В 1739 р. крита зогнилою соломою, мала, огорожі не мала. Нова церква збудована в 1766 р. – стіни валькові (дерев'яний каркас з вальками з соломи й глини), дах гонтовий, малий верх; довкола мала опасання. Ця споруда розібрана в 1860 р. Нова кам'яна одноверха церква разом з дзвіницею збудована на новому місці в 1860 р., крита залізом. Ремонт 1890 р. [СКУ, с. 306 – 308]. Церква є [КХм].

Село Панівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Література :

[Орловський М.Я.] Орловский М. Историко-статистическое описание с.Пановец Каменецкого уезда. – Подольские епархиальные ведомости, 1862 г., № 19, с. 618 – 620.

[Ролле Й.Й.] Antoni I. Zameczki podolskie na kresach. – Przegląd powszechny, 1869, t. 14, № , s. 3 – 39; № , s. 209 – 253; № , s. 384 – 416; 1870, t. 15, № , s. 319 – 354; 1870, t. 16, s. 3 – 34, 280 – 289; t. 17, s. 335 – 366; t. 18, s. 43 – 79, 171 – 190, 387 – 404; 1871, t. 21, s. 147 – 211, 301 – 371; t. 22, s. 3 – 64, 193 – 220.

Окр. : Kraków : 1872. – 572 s.

"Подільські замочки на кресах". Окр. : Панівці. – с. 54 – 65.

[Ролле Й.Й.] R. Zwaliska zamku w Paniowcach. – Kłosy, 1873, № 393, s. 26, 28.

"Руїни замку у Панівцях".

[Орда Н.] Orda N. Album widoków krajowych. – Warszawa : litografja M.Fajansa, 1875, t. 1 = 50 s.; 1876, t. 2 = s. 51 – 80; 1876, t. 3 = s. 81 – 110; 1880, t. 4 = s. 111 – 140; 1880, t. 6 = s. 171 – 200.

Шифр НБУ : каб.образотв.мистецтв (тт. 1-2, 6)

"Альбом видів краю". Т. 3, № 103 – руїни замку в Панівцях над р.Смотрич.

[Яворовський М.І.] Яворовский Н. Историко-статистическое описание с.Пановец. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1876 г., т. 1, с. 283 – 320;

Подольские епархиальные ведомости, 1877 г., № 9, с. 283 – 320.

[Анонім] Кальвинская типография в с.Панёвцах Подольской епархии. – Древняя и новая Россия, 1877 г., т. 3, с. 189 – .

Подольские епархиальные ведомости, 1877 г., №№ 9 – 13.

[Ролле Й.Й.] Antoni I. Paniowce nad Smotryczem. – Kłosy, 1880, № 761, s. 74 – 75; № 762, s. 92 – 94, № 763, s. 101 – 102, il.

Окр. : Warszawa : 1880. "Панівці над Смотричем".

[Ролле Й.Й.] Antoni I. Zameczki podolskie na kresach multanskich. – Warszawa : Gebeithner i Wolff, 1880, t. 1 = 4, 308, 12 s; t. 2 = 304 s.; t. 3 = 290, 5 s.

2 вид. : Warszawa : 1893.

Шифр НБУ : Костомаров/959 (1 вид.)

"Подільські замки на молдавському кордоні". Т.1 – 2 : історія Кам'янця; т. 3 : Жванець; Панівці; Чорнокозинці; Бар; Могилів; Шаргород.

Сіцінський Ю.Й. Оборонні замки західного Поділля : історично-археологічні нариси. – Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 1928 р., т. 17, с. 64 – 160.

2 вид. : Кам'янець-Подільський : Центр поділлєзнавства, 1994 р. – 96 с.

Шифр НБУ : ВИ31737 Попов/2583 (1 вид.)

Кам'янець-Подільський, Меджибіж, Сатанів, Зіньків, Жванець, Чорнокозинці, Рихта, Панівці, Ярмолинці, Сутківці, Пилява, Бар, Озаринці.

Гуменюк С.К. Панівецький замок. – Радянське Поділля, 1968 р., 17.02.

Шкурко С.К. До історії Пановецького замку. – "Подільська історико-краєзнавча конференція. ТД", (3-а), 1970 р., с. 146 – 148.

Кралюк П.М. Кальвіністська школа в Панівцях. – "Подільська історико-краєзнавча конференція. ТД", (6-а), 1985 р., с. 80.

Церква Введення

Храм засновано: 1716 р.

Храм зник: 1853 р.

Коментар : Церква Введення на Драчківці заснована біля 1716 р. В 1740 р. крита соломою. Капітальний ремонт 1770-х рр. Парафія скасована в 1853 р. [СКУ]

Церква св.Дмитра

Храм засновано: 1565 р.

Храм зник: 1832 р.

Коментар : Церква св.Дмитра в Нижніх Панівцях згадується в 1565 р. як знищена. В 1740 р. була з хмизу, обмазана глиною. Парафія скасована в 1832 р. [СКУ, с. 126 – 133]

Церква Успіння

Храм засновано: 1565 р.

Коментар: Церква Успіння в Старих Панівцях згадується в 1565 р. Братство затверджене в 1732 р. В 1740 р. була до половини кам'яна, зверху дерев'яна. Нова кам'яна церква збудована біля 1758 р. В 1860 р. до входу прибудовано дзвіницю. [СКУ, с. 126 – 133]. Церква вознесіння Марії 1748 р. у Верхніх Панівцях [ZDR, s. 5].

Панівці. Церква

Панівці. Церква. Вигляд з південного заходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 871-12. 29.07.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Кірха кальвіністська

Храм засновано: 1590-і рр.

Коментар: Кірха кальвіністська в замку збудована в 1590-х рр. на кошти кам'янецького старости Яна Потоцького. В 1907 р. під час побудови костелу колишню кірху перетворили на вівтар нової споруди, при цьому старий верх кірхи було розібрано до рівня фриза [Сіцінський Є. Оборонні замки західного Поділля 14 – 17 ст. – К. : 1928 р., с. 71, 77]. Ця споруда в складі Пановецького замку існує і нині. Наприкінці 16 ст. тут була створена кальвіністська школа та друкарня. Вони діяли в 1595 – 1611 рр. [ІЦ2, с. 91; ПЦ, с. 407].

Панівці. Замок. Західне крило і костел

Панівці. Замок. Західне крило і костел. Вигляд з боку двора (архів М.І.Жарких, негатека, № 871-26. 29.07.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Параївка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква Покрови

Храм засновано: 1740 р.

Коментар: Церква Покрови відома з 1740 р. Нова дерев'яна триверха церква збудована в 1781 – 1784 рр. Мала опасання, крита соломою. В 1893 р. ошальована зовні, покрита гонтою [ПЦ, с. 467; СКУ, с. 396]. Церкви нема [КХм].

Село Патринці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : Село відоме з 1638 р. [СУУ]. Воно знаходилось у долині р.Студениця; після будівництва Дністровського водосховища село перенесене на плато за 1.5 км на північний захід від старого місця.

Література :

Безручко І. Сльоза моя – Патринці. – Краєзнавство, 1993 р., № 1, с. 36 – 39.

Затоплене село на р.Студениці біля Дністра. Фото дерев'яної церкви, яка розвалилась в 1981 р.

Церква Здвиження

Храм засновано: 1735 р.

Храм зник: 1981 р.

Коментар: Церква Здвиження збудована у 1735 р. – дерев'яна триверха. У 1868 р. перебудована на одноверху [ПЦ, c. 927]. Церква Здвиження освячена в 1781 р. Первісно була триверха, в 1868 р. перероблена в одноверху, і в такому вигляді існувала в 1916 р. [СУУ, с. 145 – 147]. Церква Здвиження 1770 р. [ZDR, s. 43]. Ця дерев'яна церква розвалилась в 1981 р.

Ерекція, дана Станіславом Косткою-Садовським для церкви в с.Патринці. 23.10.1778 р. Мова польська [СУУ, с. 207 – 208, уривається на півслові].

Село Пижівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. невідомо

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква богородиці

Храм засновано: 1874 р.

Коментар: [ZDR, s. 43].

Село Підпилип'я

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з к.15 ст. [ІМСХм].

Каплиця невідомої назви

Храм засновано: [перед 1850 р.]

Коментар : католицька каплиця згадана у 1850 р. [ZDR, s. 7].

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1715 р.

Коментар: Церква св.Михаїла згадується з 1726 р. – дерев'яна триверха. Згоріла в кінці 18 ст. Влаштована маленька кам'яна каплиця. Нова кам'яна одноверха хрещата церква збудована в 1826 – 1843 рр., крита залізом. Для неї в 1843 р. куплено іконостас з Петропавлівської церкви у Кам'янці-Подільському. На іконі Божої матері – дата 1715 р., на вратах – 1717 р. Дзвіниця на 4 стовпах, на ній був дзвін з датою 1761 р. [ПЦ, с. 468; СКУ, с. 373 – 375]. Церкви нема [КХм].

Село Привороття

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: знаходиться біля с.Оринин. Згадується з 1532 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1583 р. [СКУ, с. 376].

Церква Знесіння

Храм засновано: 1894 р.

Коментар : Церква Знесіння побудована в 1894 р. поруч старої ц.Параскеви – кам’яна [СКУ]. Церква є [КХм].

Церква св.Параскеви

Храм засновано: 1712 р.

Храм зник: 1896 р.

Коментар: Церква св.Параскеви згадується з 1712 р. – дерев'яна триверха споруда. Нова церква збудована в 1785 – 1788 рр. – дерев'яна одноверха споруда. Поруч неї в 1894 р. збудована кам'яна церква Знесіння.

Був дзвін з написом : "АψИІ року Божія м.февруарія дня К сей звон справилъ рабъ Божій Яковъ Волошинъ и сынъ его Кирашъ со женою своею Ириною" [=20.02.1718 р.]. [ПЦ, с. 468; СКУ, с. 376 – 378].

Село Привороття

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: знаходиться біля Старої Ушиці. Згадується у грамоті Коріатовичів 1386 р. З 1963 р. зветься Подільське [ІМСХм].

Монастир невідомої назви

Храм засновано: ?

Коментар: Монастир [ІЦ3, с. 315].

Церква св.Миколи

Храм засновано: п.19 ст.

Коментар : Церква [ГСК, с. 250]. Церква св.Миколи збудована на п.19 ст. – кам'яна. Шанована ікона св.Миколи [ПЦ, с. 934 – 935]. Мурована церква св.Миколи збудована у 1811 р. [ZDR, s. 43]. Церкви нема [КХм].

Село Пудлівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Параскеви

Храм засновано: 1740 р.

Коментар: Церква св.Параскеви згадується з 1740 р. – дерев'яна, з трьома низькими верхами, крита гонтою. В 1758 р. мала один верх. Нова дерев'яна церква збудована в 1799 р., існувала до 1869 р. В 1869 р. на новому місці серед села збудована нова дерев'яна церква, спочатку крита гонтою. В 1882 р. покрита залізом [СКУ, с. 134 – 135]. Церква є [КХм].

Село Рихта

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з с.16 ст. під назвою Новосілка. В к.16 – на п.17 ст. збудовано замок В.Гумецького. З с.17 ст. зветься Рихта [ІМСХм].

Література :

Сіцінський Ю.Й. Оборонні замки західного Поділля : історично-археологічні нариси. – Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 1928 р., т. 17, с. 64 – 160.

2 вид. : Кам'янець-Подільський : Центр поділлєзнавства, 1994 р. – 96 с.

Шифр НБУ : ВИ31737 Попов/2583 (1 вид.)

Кам'янець-Подільський, Меджибіж, Сатанів, Зіньків, Жванець, Чорнокозинці, Рихта, Панівці, Ярмолинці, Сутківці, Пилява, Бар, Озаринці.

Церква св.Кузьми і Дем'яна

Храм засновано: 1711 р.

Коментар: Церква св.Кузьми і Дем'яна відома з 1711 р. – невелика дерев'яна триверха споруда, в 1758 р. – одноверха. Нова церква збудована в 1766 р. – дерев'яна триверха споруда. Вона згоріла в 1832 р. Кам'яна одноверха хрещата церква збудована в 1864 р. разом з дзвіницею [СКУ, с. 311 – 314]. Церкви нема [КХм].

Село Рихтецька Слобідка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині Слобідка-Рихтівська. Згадується з 1700 р. [ІМСХм].

Церква Успіння

Храм засновано: 1702 р.

Коментар: Церква Успіння збудована в 1702 р. – невелика дерев'яна, обліплена глиною, з одним низьким верхом. Нова церква збудована в 1766 р. – дерев'яна триверха споруда. Довжина 20 арш., ширина 7.5 арш. Нова церква побудована в 1894 – 1899 рр. – кам’яна п’ятиверха.

Надруковано розрахунок витрат (114 золотих і 7 кіп жита) на будівництво церкви в 1702 р., з них теслі Миколі видано 41 золотий [СКУ, с. 314 – 317]. Церква є [КХм].

Село Ріпинці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква Покрови

Храм засновано: 1710-і рр.

Коментар : Церква Покрови збудована на початку 18 ст. – дерев'яна триверха споруда. Братство затверджене в 1718 р. В 1850-х рр. збудована нова кам'яна одноверха хрещата церква, разом з дзвіницею, крита залізом. Іконостас 1882 р. [СКУ]. Церква непорочного зачаття діви Марії 1864 р. [ZDR, s. 7]. Церква є [КХм].

Церква Успіння

Храм засновано: 1709 р.

Храм зник: 1803 р.

Коментар: Церква Успіння збудована біля 1709 р. – дерев'яна триверха споруда. В 1803 р. була дуже ветха; невдовзі парафія скасована [СКУ, с. 385 – 387; ПЦ, с. 470 – 471].

Село Рогізна

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : Село відоме з 1493 р. [СУУ].

Церква св.Іоана Богослова

Храм засновано: 1721 р.

Коментар: давня церква св.Іоана Богослова існувала до 1879 р. Нова церква збудована у 1857 – 1879 рр. на новому місці – кам'яна, з кам'яною дзвіницею [ПЦ, c. 935]. Церква св.Іоанна Богослова відома з 1721 р. В 1740 р. була дерев'яна убога, крита соломою, дзвіниця крита гонтою. В 1748 р. церкву відремонтували, покрили гонтою. За описом 1759 р. – триверха дерев'яна споруда, середній верх круглий, бічні – квадратні. В 1789 – 1790 рр. церкву підняли на кам'яний підмурок, переробили в одноверху. Розміри її були 21:5.5 аршин, висота 18 аршин (14.9:3.9:12.8 м). Проіснувала вона до 1879 р. Кам'яну церкву будували в 1857 – 1879 рр. Вона одноверха, в одному корпусі з дзвіницею [СУУ, с. 195 – 198]. Церква є [КХм].

Презента, дана Станіславом Косткою-Садовським Афанасію Громовичу на місце священика в с.Рогізна. 16.12.1780 р. Мова польська. [СУУ, с. 198 – 199].

Рогізна. Церква

Рогізна. Церква. Вигляд з півдня (архів М.І.Жарких, негатека, № 877-23. 7.08.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Руда

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1422 р. під назовю Нова Руда [ІМСХм]. Піп згадується в 1583 р. [СКУ, с. 308].

Церква Здвиження

Храм засновано: 1720 р.

Храм зник: 19 ст.

Коментар : Церква Здвиження збудована десь біля 1720 р., відома з 1727 р. – дерев'яна дуже мала, обліплена глиною, крита соломою, одноверха. Нова церква збудована в 1775 р. – дерев'яна, з одним восьмигранним верхом. Припинила існування десь в 19 ст. [СКУ].

Церква Покрови

Храм засновано: 1866 р.

Коментар: Церква Покрови збудована в 1866 р. – кам'яна п'ятиверха, з окремою кам’яною дзвіницею. [ПЦ, с. 455; СКУ, с. 308 – 311]. Церкви нема [КХм].

Село Рункошів

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується у 1431 р. під назвою Румкошівці [ГБС, с. 19]. Звалось також Ронкушів [ZDR, s. 44].

Церква Покрови

Храм засновано: 1777 р.

Коментар : Церква [ГСК, с. 250]. Церква була в 1880-х рр. [СУУ, с. 203]. Церква Покрови збудована у 1777 р. – дерев'яна; у 1901 р. була ветхою. Іконостас 6-ярусний [ПЦ, c. 935]. Церкви нема [КХм].

Село Сокіл

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1406 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1565, 1583 рр. [СКУ, с. 317].

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1740 р.

Коментар: Церква св.Михаїла згадується з 1740 р. – убога дерев'яна, крита соломою, безверха. В 1759 р. мала три низьких верхи. Вона розібрана перед 1781 р. Нова кам'яна одноверха хрещата церква збудована в 1768 – 1788 рр. Верх її дерев'яний. Знаходилась на західному кінці села. Під час капітального ремонту 1888 р. над притвором надбудовано дзвіницю (перший ярус кам'яний, другий та третій – дерев'яні). [СКУ, с. 317 – 321]. Церкви нема [КХм].

Містечко Стара Ушиця

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1144 р. під назвою Ушиця. У 1436 р. надане якомусь Іоану Слабосію. У 1826 р. назване Старою Ушицею. Піп згадується у списках 16 ст. [ПЦ].

Костел св.Трійці

Храм засновано: 1742 р.

Коментар: Костел кам'яний, заснований буцімто в 14 ст. Новий дерев'яний костел збудовано в 1742 р. Він згорів в 1790 р. Кам'яний костел почали будувати в 1816 р. [К.М. Путевые очерки Подолии. – Киевская старина, 1885 г., № 3, с. 479]. Кам'яний костел св.Трійці збудовано у 1816 р. [ПЦ, с. 938 – 940]. Парафія діяла в 1850 р. [ZDR, s. 43].

Церква св.Миколи

Храм засновано: 1720 р.

Коментар : Церква св.Миколи збудована в 1792 р.; в 1885 р. будувалась кам'яна споруда [К.М. Путевые очерки Подолии. – Киевская старина, 1885 г., № 3, с. 470]. [ГСС, т. 4, с. 739; ГСК, с. 489]. Церква св.Миколи збудована у 1720 р. – дерев'яна триверха, з опасанням. Згоріла у 1784 р. Нова церква збудована у 1784 – 1793 рр. на старому місці – кам'яна. У 1881 – 1885 рр. капітально відремонтована : з заходу прибудовано притвор і дзвіницю, розширено вікна та двері, зроблено новий дах. На північному боці церкви були камені з написами "1792 г. была вода в церкви на 7 аршин в высоту"; "1838 г. мая 26 дня ураган по течению реки Днестра снёс купол церкви"; "1841 г. заняла вода по сию черту" [ПЦ, c. 938 – 940]. Церква св.Миколи 1708 р. [ZDR, s. 43]. Церкви нема [КХм].

Містечко Студениця

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: Знаходилось при впадінні р.Студениця у Дністер. Нині не існує – затоплене Дністровським водосховищем.

На схід – ур.Біла гора, на північ – гора Ганусисько, на півн.заході – гора Горошко.

М-ко відоме з 1388 р. (грамота кн.Костянтина та Федора Коріатовичів Петру Немирі на Бакоту, Студеницю та ін. [Варшавские университетские известия, 1893 г., № 3]). В 16 ст. – незначне село. На початку 17 ст. Потоцькі влаштували замки у Панівцях, Китайгороді та С.

22.10.1633 р. турецьке військо Абази-паші, відступаючи від Кам'янця, три дні облягало м-ко й здобуло його [Львівський літопис]. В рішенні сейму 1635 р. відзначено, що м-ко знову укріплюється (певно, так подав Станіслав Потоцький, власник м-ка, щоб виклопотати звільнення від податків). А.Целларій в 1659 р. вважав С. сильно укріпленим м-ком. Ульріх фон Вердум в січні 1672 р. був у С. і записав :

"Це – мале містечко на березі Дністра; з західного боку має воно широке озеро між собою та горою. М-ко тягнеться вздовж ріки; південний кінець його вузький, захищений від ріки до озера стіною, в якій знаходиться гарна брама. Північний кінець – широкий, має для свого захисту замок на кшталт зірки, збудований з каменю. В межах його укріплень стоїть тільки дерев'яний будинок. м-ко належить пану Потоцькому, воєводі Київському".

В 1684 р. гетьман Могиленко захопив був С. замок у турків, але потім турки його розбили біля м-ка. Могиленко утік до Немирова.

В 1702 р. жителі м-ка взяли участь у повстанні Самуся.

8.09.1768 р. загін конфедератів Пуласького розбив біля С. коронну варту і пограбував м-ко.

На єврейському цвинтарі є надгробки, буцімто 16 (чи навіть 10) ст.

"Где был замок Студеницкий – нельзя теперь точно указать, так как не осталось никаких следов его" [СУУ, с. 182 – напевно, на підставі опису м-ка 1866 р. священика О-ра.Копержинського].

В одній з гір були печери найдавнішоі людини {ПЦ].

Студениця (затоплене село). Хрести на цвинтарі

Студениця (затоплене село). Хрести на цвинтарі на західному кінці села, під кручею правого берега р.Студениця (архів М.І.Жарких, негатека, № 877-12. 6.08.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Література :

Гросул-Толстой П. Замечательные места Днестровского побережья. – Киевлянин, 1875 г., №№ 51 – 53, 56.

Городищенський скит та Сахарнський монастир. Рогський скит. Каларашевський та Жабський монастирі. Лядавська церква і м.Студениця. Печери. Генуезькі цитаделі. Табір Карла_12 у Варниці.

[Ролле Й.Й.] Antoni J. Losy kresowego miasteczka [Studzienicy]. – Przewodnik naukowy i literacki, 1876, s. 727 – 736; 822 – 837.

Окр. : Antoni J. Nowe opowiadania historyczne. – Lw. : 1883, s. 71 – 120.

"Доля кресового містечка [Студениці]".

[Сіцінський Ю.Й.] Сецинский Е.И. Студеница, местечко Ушицкого уезда. – Каменец-Подольский : 1914 г.

Шифр НБУ : ВО361331 ВО85146

Юра Р.О. Дослідження Студеницької фортеці. – Археологічні дослідження на Україні, 1972 р., т. 4, с. 303 – 307.

[Горішній П.А.] Горишний П.А., Юра Р.А. Раскопки в сёлах Бакота и Студеница на Днестре. – "Археологические открытия 1975 г.", М., 1976 г., с. 317 – 318.

Студениця : розкопки всередині кам'яної фортеці 17 ст., у півн. її частині. Кам'яний фундамент споруди 14.2:7.4 м, керамічний і скляний посуд, ковані цвяхи, кахлі, куски прямокутних вікон, глиняна люлька, 3 монети 17 ст. Будинок загинув від пожежі.

Монастир невідомої назви

Храм засновано: ?

Храм зник: [перед 18 ст.]

Коментар : У горі Горошко або Горошкова, за переказом, був православний монастир. Під цією горою, в ур.Каличе, за переказом, була монастирьска богадільня [ПЦ, с. 935 – 937]. Монастир був, за переказами, на горі Горошко (на північний захід від м-ка). Був нібито печерним. В 18 ст. він вже не існував [СУУ, с. 175 – 187].

Церква св.Михаїла

Храм засновано: [перед 1672 р.]

Коментар : Церква св.Михаїла збудована у 1791 р. – дерев'яна. У 1877 р. прибудована дерев'яна дзвіниця. Шанована ікона божої матері – за переказом, з монастиря [ПЦ, c. 935 – 937]. Церква св.Михаїла існувала в 17 ст.; її кам'яна будівля була розібрана ще перед 1672 р. В 18 ст. (у 1740..1759 рр.) на її місці влаштували дерев'яну (з дубу) церкву на кшталт костелу, крита гонтою. Дзвіниця нова збудована окремо від церкви (візита 1748 р.). Братство затверджене в 1750 р. Нова дерев'яна церква збудована в 1785 – 1790 рр. – одноверха дерев'яна споруда з дубу. В 1847 р. її заново ошалювали і покрили залізом. В 1877 р. прибудована дерев'яна дзвіниця. Є шановані ікони : Богоматір (на обороті св.Ян Непомук), св.Варвара [СУУ]. Церкви нема [КХм].

Церква Успіння

Храм засновано: 1702 р.

Храм зник: 1811 р.

Коментар: Церква Успіння існувала у 18 ст. [ПЦ, с. 935 – 937]. Церква Успіння відома з 1702 р. (її священик Азва чи Газва брав участь у повстанні Самуся). В 1740 р. крита соломою, дзвіниця крита гонтою, мала 5 дзвонів. Братство згадане в записі 1.05.1726 р. на Євангелії (видання : Льв. : 1683 р.). Нова триверха дерев'яна споруда закладена 1747 р. Церква скасована в 1811 р., будівля розібрана [СУУ].

Село Субич

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : Село відоме з 15 ст. В 1578 р. згадується піп. [СУУ]

Література :

[Сулковський Й.І.] Сулковский И. С.Субоч Ушицкого уезда и его пещеры. – Подольские епархиальные ведомости, 1887 г., № 26, с. 615 – 625.

Монастир невідомої назви

Храм засновано: [перед 1734 р.]

Храм зник: [після 1734 р.]

Коментар: За переказами, в селі був монастир. Ур.Монастир знаходиться у скелях над Дністром, де є штучні печери з добре витесаними одвірками. На стінах є плоскорізьблені хрести, написи (в т.ч. "аψлд" = 1734 р. та "Бъ Гъ явися намъ"). Серед селян збереглися перекази про ченців [СУУ, с. 190 – 195; ПЦ, с. 931].

Церква Покрови

Храм засновано: 1717 р.

Коментар : Церква Покрови збудована у 1730 р. – дерев'яна; проіснувала до к.18 ст. Нова церква збудована у 1801 р. – кам'яна; зруйнувалась у 1870 р. Нова церква збудована у 1882 р. – дерев'яна маленька [ПЦ, c. 931]. Церква Покрови відома з 1717 р. (з напису 1.09.1717 р. на Тріоді цвітній (К. : 1702 р.) про купівлю цієї книги священиком Василем Субоцьким). В 1740 р. церква була стара, крита соломою; відремонтована в 1746 р. (покрита гонтою, зроблено опасання). В 1759 р. над вівтарем та навою збудовано високі верхи. Дзвіниця стояла окремо від церкви. Нова кам'яна церква та кам'яна дзвіниця збудовані в 1825 р., але черз розтріскування стін її довелося в 1864 р. закрити, а в 1871 р. вона завалилася. В 1882 р. на її місці збудована невелика дерев'яна церква. Для неї використано матеріал старої церкви з Китайгорода. Біля церкви була стара кам'яна скульптура св.Анни [СУУ]. Мурована церква богородиці 1833 р. [ZDR, s. 43]. Церкви нема [КХм].

Село Супрунківці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується у грамоті кн.Федора Коріатовича для Бедриха (1392 р.) [Jabłonowski A. Źródła dziejowe, t. 5, s. 21; ГБС, с. 157]. У 1 п.17 ст. була маленька фортеця : вище поміщицької садиби зберігалась кругла кам'яна башта біля 2 саж. (4.26 м) заввишки. Раніше було ще 2 таких башти. На схід від села у лісі були залишки земляних укріплень [ПЦ].

Костел серця Іісусова

Храм засновано: 1809 р.

Коментар : Кам'яний костел серця Іісусова збудовано у 1809 р. [ПЦ, с. 937]. Парафія діяла в 1850 р. [ZDR, s. 43].

Церква Здвиження

Храм засновано: 1760 р.

Коментар : Церква [ГСК, с. 250]. Церква була в 1880-х рр. [СУУ, с. 203]. Церква Здвиження збудована у 1760 р. – кам'яна [ПЦ, c. 937]. Церква св.Хреста 1860 р. [ZDR, s. 43]. Церква є [КХм].

Село Тарасівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Іоана Богослова

Храм засновано: 1788 р.

Коментар: Церква св.Іоанна Богослова збудована в 1788 – 1790 рр. – мала дерев'яна, обліплена глиною, з невеликою главкою на даху. В 1831 р. була ветхою. Нова кам'яна церква збудована в 1865 р. разом з дзвіницею, крита гонтою. Іконостас старий [СКУ, с. 184 – 185; ПЦ, с. 411]. Церква є [КХм].

Тарасівка. Церква

Тарасівка. Церква. Вигляд з північного заходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 872-33. 30.07.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Теремці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : На верху сусідньої гори були оброблені блоки каменю – мабуть, залишки давнього муру. Біля гори Теремець були залишки давнього цвинтаря і печера. Село згадується у грамоті 1388 р. для Немири як Підтеремці [ПЦ]. Знаходилось на південний схід від с.Колодіївка. Нині затоплене Дністровським водосховищем.

Церква св.Параскеви

Храм засновано: 1730 р.

Коментар : Церква [ГСК, с. 250]. Церква св.Параскеви збудована у 1730 р. – дерев'яна одноверха, на кам'яному фундаменті. Іконостас 3-ярусний [ПЦ, c. 938]. Церкви нема [КХм].

Село Устя Смотрицьке

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: нині Устя. Згадується з 1403 р. [ІМСХм].

Література :

[Ролле Й.Й.] Antoni I. Zameczki podolskie na kresach. – Przegląd powszechny, 1869, t. 14, № , s. 3 – 39; № , s. 209 – 253; № , s. 384 – 416; 1870, t. 15, № , s. 319 – 354; 1870, t. 16, s. 3 – 34, 280 – 289; t. 17, s. 335 – 366; t. 18, s. 43 – 79, 171 – 190, 387 – 404; 1871, t. 21, s. 147 – 211, 301 – 371; t. 22, s. 3 – 64, 193 – 220.

Окр. : Kraków : 1872. – 572 s.

"Подільські замочки на кресах". Окр. : Устя [біля Кам'янця-Подільського]. – с. 66 – 71.

[Яворовський М.І.] Яворовский Н. Историко-статистическое описание церкви и прихода с.Устья с приписными к нему с.Цвикловцами и д.Козей. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1876 г., т. 1, с. 321 – 360;

Подольские епархиальные ведомости, 1877 г., №№ 20, 22, 23, 26.

Церква св.Параскеви

Храм засновано: 1732 р.

Храм зник: 1994 р.

Коментар: Церква св.Параскеви відома з 1732 р. – стіни з хмизу, обмазані глиною, дах солом'яний, стелі та огорожі нема. Під час ремонту 1740-х рр. влаштовано ліхтарик. Нова церква збудована в 1773 р. – з дубових брусів у зруб, триверха, крита гонтою. Існувала до 1860-х рр. Нова кам'яна одноверха церква збудована неподалік від старої в 1848 – 1866 рр. Довжина 28 арш., ширина 10.5 арш. Над притвором має дзвіницю, на ній були дзвони з датами 1773, 1807, 1808, 1885 рр. Іконостас зроблено в 1882 р. [ПЦ, с. 458; СКУ, с. 321 – 327]. Церква є [КХм], але це – помилка. Нині церкви нема [мої спостереження 30.07.1995 р.].

Село Фридрівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: згадується з 1410 р. З 1947 р. зветься Залісся Перше [ІМСХм]. Піп згадується в 1578, 1583 рр. [СКУ, с. 388].

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1711 р.

Коментар: Церква св.Михаїла відома з 1711 р. – дерев'яна. Нова церква збудована в 1754 р. – дерев'яна триверха споруда. В 1796 – 1798 рр. її змінила нова церква – дерев'яна одноверха хрещата споруда на кам'яному підмурку, крита залізом. Ремонтувалась в 1887 р. Дзвіниця збудована окремо від церкви в 1860 р. Іконостас 3-ярусний [ПЦ, с. 471; СКУ, с. 388 – 390]. Церкви нема [КХм].

Село Фурманівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Кузьми і Дем'яна

Храм засновано: 1781 р.

Коментар: Церква св.Кузьми і Дем'яна збудована в 1781 – 1783 рр. Нова церква збудована в 1851 р. – дерев'яна триверха споруда, крита залізом. Дзвіниця збудована окремо від церква в 1851 р. На ній були дзвони з датами 1739, 1778, 1789, 1798 рр. [СКУ, с. 185 – 188]. Церква є [КХм].

Фурманівка. Дерев'яна церква

Фурманівка. Дерев'яна церква. Вигляд з півдня (архів М.І.Жарких, негатека, № 875-16. 3.08.1995 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Церква св.Трійці

Храм засновано: 1736 р.

Храм зник: 1774 р.

Коментар: Церква св.Трійці згадується з 1736 р. – дерев'яна триверха споруда. В 1740 р. крита соломою, в 1748 р. – гонтою. В 1759 р. була цілком ветхою. Існувала до 1774 р. [СКУ, с. 185 – 188]

Село Ходорівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1460 р. [ІМСХм]. Піп згадується в 1530, 1565, 1583 рр. [СКУ, с. 329].

Література :

Кржемінський К. Хати с.Ходоровець : альбом літографій. – Кам'янець-Подільський : 1927 р.

Щепотьєва М.О. Розписи хат в с.Ходорівцях на Кам'янеччині. – Збірник історично-філологічного відділу ВУАН, 1928 р., № 84. – 30 с., 4 іл.

Церква св.Миколи

Храм засновано: 1707 р.

Коментар: Церква св.Миколи відома з 1707 р. – дерев'яна, з балок, обліплених глиною, з одним низьким верхом. В 1739 р. крита соломою вже ветхою. В 1759 р. крита гонтою. Нова дерев'яна церква збудована в 1783 – 1789 рр. – з ялинового дерева, верх восьмигранний. Під час ремонту 1883 р. до церкви прибудована дзвіниця [ПЦ, с. 459; СКУ, с. 329 – 331]. Церкви нема [КХм].

Село Цвіклівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1530, 1578 рр. [СКУ, с. 327].

Література :

[Яворовський М.І.] Яворовский Н. Историко-статистическое описание церкви и прихода с.Устья с приписными к нему с.Цвикловцами и д.Козей. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1876 г., т. 1, с. 321 – 360;

Подольские епархиальные ведомости, 1877 г., №№ 20, 22, 23, 26.

Церква св.Георгія

Храм засновано: 1724 р.

Коментар: Церква св.Георгія відома з 1724 р. – дерев'яна, обмазана глиною, крита соломою, без верхів. В 1739..1759 рр. влаштовано три низьких верхи. Нова дерев'яна церква збудована в 1767 р. з використанням матеріалу старої споруди. Ремонти кінця 18 ст., 1853 р. В 2 половині 19 ст. були львівські стародруки : євангеліє 1690 р., апостол 1696 р., тріодь пісна 1717 р., тріодь цвітна 1746 р. [СКУ, с. 327 – 329]. Церква є [КХм].

Село Цибулівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква св.Михаїла

Храм засновано: [перед 1787 р.]

Коментар: Церква св.Михайла вперше згадана в 1787 р. як давно заснована. В 1790 р. – дубова одноверха споруда, досить ветха. Згоріла в 1860-х рр. Нова церква збудована в 1866 р. з використанням матеріалу старої церкви, перенесеної з Руських Фільварків (Кам'янець-Подільський). [ПЦ, с. 410; СКУ, с. 101 – 102]. Церкви нема [КХм].

Село Чабанівка

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква невідомої назви

Храм засновано: 1776 р.

Коментар : Церква [ГСК, с. 250]. Церква збудована у 1776 р. – дерев'яна одноверха. Ремонтувалась у 1852, 1884, 1898 рр. [ПЦ, c. 973]. Церкви нема [КХм].

Село Чорнокозинці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : піп згадується в 1530, 1565, 1578, 1583 рр. [СКУ, с. 390 – 396]

Література :

[Орда Н.] Orda N. Album widoków krajowych. – Warszawa : litografja M.Fajansa, 1875, t. 1 = 50 s.; 1876, t. 2 = s. 51 – 80; 1876, t. 3 = s. 81 – 110; 1880, t. 4 = s. 111 – 140; 1880, t. 6 = s. 171 – 200.

Шифр НБУ : каб.образотв.мистецтв (тт. 1-2, 6)

"Альбом видів краю". Т. 2, № 54 – замок в Чорнокозинцях.

[Ролле Й.Й.] Antoni I. Zameczki podolskie na kresach multanskich. – Warszawa : Gebeithner i Wolff, 1880, t. 1 = 4, 308, 12 s; t. 2 = 304 s.; t. 3 = 290, 5 s.

2 вид. : Warszawa : 1893.

Шифр НБУ : Костомаров/959 (1 вид.)

"Подільські замки на молдавському кордоні". Т.1 – 2 : історія Кам'янця; т. 3 : Жванець; Панівці; Чорнокозинці; Бар; Могилів; Шаргород.

Сіцінський Ю.Й. Оборонні замки західного Поділля : історично-археологічні нариси. – Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 1928 р., т. 17, с. 64 – 160.

2 вид. : Кам'янець-Подільський : Центр поділлєзнавства, 1994 р. – 96 с.

Шифр НБУ : ВИ31737 Попов/2583 (1 вид.)

Кам'янець-Подільський, Меджибіж, Сатанів, Зіньків, Жванець, Чорнокозинці, Рихта, Панівці, Ярмолинці, Сутківці, Пилява, Бар, Озаринці.

Гуменюк С.К. Замок Чорнокозинецький. – Радянське Поділля, 1967 р., 28.11.

Кравченко В.М. Замки України. – Старожитності, 1992 р., № 13, с. ; № 14, с. ; № 15, с. 8; 1993, № 2, с. 1, 22.

Популярні замітки. № 15 : замок в Чорнокозинцях. № 2 : замок у Меджибожі.

Нечитайло П. Замки над Збручем. – "Матеріали 5-ї міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених", К., 1997 р., с. 295 – 297.

Скала-Подільська, Чорнокозинці, Кудринці, Окопи. Всі вони в дуже поганому стані, вимагають реставрації.

Чорнокозинці. Костел і церква

Чорнокозинці. Костел (справа ближче до нас) і церква (зліва, далі) (архів М.І.Жарких, негатека, № 904-39. 12.08.1996 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Костел св.Йосипа Обручника

Храм засновано: 1608 р.

Коментар: костел св.Йосипа засновано в 1608 р. Ремонт середини 18 ст. Парафія скасована в 1894 р., споруду передано в православне відомство. В 1896 р. влаштована церква. Зараз він дуже зруйнований, збереглися фундаменти та частина західного фасаду (спорудженого в кінці 18 ст.) [ПГА, т. 4, с. 215; СКУ, с. 390 – 396]. Є дані про існування кляштору [ІЦ3, с. 315]. Парафіальний костел існував у 1772 р. [LKLP], у 1850 р. [ZDR, s. 7].

Иосифа костел (руины), 1608 г. Сохранились фундаменты и фрагмент стены главного фасада в стиле барокко конца XVIII в. [ПГА, т. 4, с. 215]

Чорнокозинці. Костел. Вигляд з північного сходу

Чорнокозинці. Костел. Вигляд з північного сходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 906-12. 12.08.1996 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Церква св.Михаїла

Храм засновано: 1710-і рр.

Храм зник: 1867 р.

Коментар : Церква св.Михаїла збудована в 1 половині 18 ст. – дерев'яна триверха споруда. Нова дерев'яна церква збудована в 1780 – 1791 рр. на старому місці. Розібрана в 1867 р. [СКУ]

Церква Успіння

Храм засновано: 1728 р.

Коментар: Церква Успіння збудована в 1728 р. – дерев'яна триверха споруда. Парафія скасована в 1822 р., церква розібрана. Нова кам'яна одноверха церква збудована в 1867 р. на новому місці. В 1868 – 1877 рр. звалася церквою св.Миколи. Ремонт 1877 р. [ПЦ, с. 472; СКУ, с. 390 – 396]

Чорнокозинці. Успенська церква

Чорнокозинці. Успенська церква. Вигляд з південного сходу (архів М.І.Жарких, негатека, № 906-25. 12.08.1996 р.).

Ще 15 000 фотографій архітектури України тут.

Село Чугор

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Ушицький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар: знаходилось на р.Ушиця біля її впадіння у Дністер, на захід від с.Губарів. Нині затоплене Дністровським водосховищем.

Церква Покрови

Храм засновано: ?

Коментар : Церква [ГСК, с. 250; СКУ, с. 53]. Церква Покрови була – ветха, маленька, з окремою дерев'яною дзвіницею [ПЦ, с. 973 – 974]. Церкви нема [КХм].

Село Шустівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Коментар : згадується з 1493 р. [ІМСХм]. Церква існувала в 1620 р. [СКУ, с. 397].

Церква Різдва богородиці

Храм засновано: 1725 р.

Коментар: Церква Різдва Богородиці відома з 1 чверті 18 ст. – дерев'яна триверха споруда. Нова кам'яна церква збудована в 1852 р., покрита залізом, разом з дзвіницею. Іконостас 3-ярусний [ПЦ, с. 473; СКУ, с. 397 – 398]. Церкви нема [КХм].

Село Шутнівці

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква Преображення

Храм засновано: 1709 р.

Храм зник: 1881 р.

Коментар : Церква Преображення згадується з 1709 р. В 1740 р. – дерев'яна ветха, обліплена глиною, без стелі. Згоріла від блискавки в 1746 р. Нова церква збудована в 1747 р. – дерев'яна триверха споруда. В 1828 р. побудована дзвіниця – дерев’яна, крита гонтою. Згоріла від блискавки в 1881 р. В 1882 р. куплена й змонтована дерев'яна церква з с.Довжок. [СКУ]

Церква св.Григорія просвітителя

Храм засновано: 1888 р.

Коментар: Церква св.Григорія просвітителя Вірменії збудована в 1888 – 1891 рр. – кам'яна. Іконостас 3-ярусний. [СКУ, с. 135 – 137]. Церква є [КХм].

Село Яруга

За адмін.поділом 16 ст. Кам'янецький повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Кам'янецький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Кам'янець-Подільський район

Церква Здвиження

Храм засновано: 1756 р.

Храм зник: 1801 р.

Коментар: Церква Здвиження заснована в 1756 р. – дерев'яна одноверха споруда. Перебудована в 1788 р. Припинила існування після 1801 р. [СКУ, с. 156 – 157]. Церкви нема [КХм].