13) Компан.О. Міста України у другій половині ХVII ст. К: 1963, с.76,81,100.