Перейти у головне меню | на зміст | на наступну частину

Заснування міста.

На території теперішнього Кам'янця-Подільського з давніх давен селилися люди. Археологічними розкопками доведено, що тут існували поселення у Трипільську епоху - IV-III тис. до н. е. Простежується тут Черняхiвська культура IIV-VIст. та культура слов'янського племені тиверців VIII-IX ст. Виявлені тут i нашарування культури Київської Русi - XI-XIII ст. А от коли ці племінні поселення перетворилися на місто - невідомо, немає про це відомостей в літописах.
Дореволюційні історики міста Сiцiнський, Роллє, Прусевич та інші, йдучи за литовським літописом 1). в якому подано явно помилкові відомості про місто, прийняли концепцію цього літопису, що Кам'янець-Подільський засновано ніби-то литовськими намісниками Корiатовичами десь близько 1362 р. Після загарбання Поділля феодальною Литвою. Помилковість цих тверджень не викликає зараз жодного сумніву Навіть простий аналіз грамоти князів Корiатовичiв, даної Кам'янцю в 1374 році 2), свідчить, що місто з оформленим вже ремеслом i торгівлею існувало ще до приходу литовців.
Нещодавно виникла ще одна історична помилка. На підставі документів Вірменської академії наук було прийнято, що у Кам'янці-Подільському в 1062 році поселилися вірмени i що місто засновано не пізніше цього року. Цю дату підтвердив i відомий історик, академік М. М. Тихомиров 3). Наукова критика відкинула ці документи i дата 1062 року для Кам'янця відпала 4).
Проте, сучасними дослідниками висунуто теорію (І.С. Винокур та М.Б. Петров), що вперше Кам'янець з'являється на історичній арені в 1228 році. "Володимиръ же Киевскыи собра свои вои Михаилъ Черниговьскыи яко бо бе wць его постриглъ wца моего бе бо емоу боязнь велика во срци его. Володимиръ же всади Котяна и вси половци и придоша къ Каменцю Володимиръ же сос всими князи и Коуряны и Пиняны и Новгородци и Тоуровьци wсьседоша Каменець." 5). Під цією звісткою вперше випливає на історичну сцену місто Кам'янець.
Великого значення також набирають археологічні дослідження останніх років, проведені у Старій фортеці 5). Археологічними розкопками доведено, що по західному периметру фортеці, в основі існуючих оборонних мурів i баштових стін, збереглося давне кам'яне ядро первинних мурів XII-XIII ст. з щілинами для лука. Аналіз способу будівництва та будівельного розчину тих часів, а також аналіз археологічних матеріалів, виявлених по підошві первинного муру, показали, що первинний мур споруджено наприкінці XII ст., а у XIII ст. його двічі потовщували. Додатковим підтвердженням датування первинного муру є також щілини для лука. Після запеклої війни між Галицько-Волинським князем Данилом Романовичем з Куремсою в 1250-1255 рр. яка хоч і закінчилась перемогою Данила - все ж Поділля, а разом з ним і Кам'янець потрапляють під владу татар. Наступний напад татар на чолі з Бурундаєм змусив князя Данила Галицького зруйнували наявні оборонні споруди Галицько-Волинського князівств, до складу якого входив і Кам'янець i суворо заборонили будувати їх в майбутньому.
Наслідки досліджень у старій фортеці дають змогу датувати заснування Кам'янця - Подільського рубежем XI-XII ст.
Руїни первинних мурів XII-XIII ст. стали пізніше основою фортеці, яку наприкінці XIV ст. розпочали будувати литовські намісники князі Корiатовичi, а в ХV ст. продовжили i в 1544 р. закінчили поляки. Ця фортеця має тепер назву Старої фортеці, її ремонтували i перебудовували в ХVІІ-ХVІІІ ст., а зараз її треба вважати пам'ятником XI-ХШ-ХІV-ХVІІІ ст.