НОВИНИ – Регіональна науково-практична конференція «Проблеми збереження ґрунтового покриву і підвищення родючості ґрунтів антропогенних ландшафтів у сучасних умовах»

Логотип НППВ головне меню

 

Національний природний парк «Подільські Товтри» (в.о. директора Оцишен О.В.) став співорганізатором регіональної науково-практичної конференції «Проблеми збереження ґрунтового покриву і підвищення родючості ґрунтів антропогенних ландшафтів у сучасних умовах».

НПП «Подільські Товтри» спільно із факультетом агротехнологій і природокористування Подільського державного аграрно-технічного університету, Хмельницькою філією ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», та громадськими організаціями Українське товариство ґрунтознавців і агрохіміків та Кам’янець-Подільським районним осередком Всеукраїнської екологічної ліги 6 грудня організували та провели регіональну науково-практичну конференцію «Проблеми збереження ґрунтового покриву і підвищення родючості ґрунтів антропогенних ландшафтів у сучасних умовах».

Конференція проходила на кафедрі землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин (завідувач д.с.-г.н. Рихлівський І.П.) Подільського державного аграрно-технічного університету. Учасників конференції вітали проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Білик Т.Л, декан факультету агротехнологій і природокористування Гаврилюк В.Б., завідувач науково-дослідного відділу НПП «Подільські Товтри» Кучинська О.П.

Голова секційних засідань Вахняк В.С., доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин висвітлив історичний аспект ґрунтознавчих досліджень на Поділлі. Про заповідні ландшафти Хмельниччини, проблеми їх збереження та охорони ознайомила присутніх Кучинська О.П.

Питанням збереження рослинного покриву, впливу екологічних чинників на стан лісових культур було присвячено доповідь Одукалець І.О. – «Фітоіндикація екологічних умов штучних лісових насаджень НПП «Подільські Товтри». Кандидати географічних наук природничого факультету КПНУ імені Івана Огієнка Касіяник І.П., Гарбар В.В., Лісовський А.С. презентували доповіді «Стратиграфічна структура надзаплавних терас р. Смотрич як умова формування ґрунтів, «Гумусний стан рендзин НПП «Подільські Товтри», «Чорноземні ґрунти Подільського Придністер'я».

Яворов В.М. ознайомив з інноваційними технологіями способів обробітку ґрунту, запропонував на території господарських зон ПЗФ ведення екологічного землеробства за системою No-Till.

Науковці у своїх доповідях розкривали суть та поняття генезису, географії та екології ґрунтів території Поділля. Основний акцент покладали на особливості ґрунтів на території національного парку «Подільські Товтри».

Крім того були представлені доповіді та повідомлення фахівців Хмельницької філії ДУ «Інституту охорони ґрунтів України» Прокопенко В.М. та Трояновської О.М. про сучасний стан та динаміку вмісту важких металів ґрунтів Хмельниччини.

Директор ТОВ «Джафар» Артнаєв П.М., висвітлив питання щодо необхідності обґрунтування систем сівозмін при проведенні землевпорядних робіт у сільськогосподарських підприємствах.

Дискусійною виявилась проблема рекультивації відпрацьованих кар’єрів та сміттєзвалищ на території Хмельницької області.

Загалом робота була цікавою, змістовною та корисною.