����������� � ������� ���� | �� ���������� ����� | �� ������ ������

������ �., �������� �.

����������� ��������

��� ������, �� �������� ������ ���'����, �� �������, �� ������� ����?

� ������ ��� ����� �� �����-������� �'��������� �� ����� ������������ �������. ���� ����������� �� ������� ��������, �� ����� ������� �� ��� ������� �����, �� ��� �� ���� ������� ����. ֳ����, �� �� ������� ������ ���� ����, ������ ������ ���������� �, ������, - ���������. ��� �� �������, �� ������� ������� ������� ��� ��������� �����. ������ ���� ��� �������� � ���� ������, �� � ����� � ������, � �������� - �� ���� ��� ���� � ����� ������ ������ � ������ ����.
������� �� �� ����� ������� ������ ������ ������� ������ ��������, �� ������ ���� ����'�� �� ������ �����������, � ����, ��������� ����, ������� � ������ �������������� �� �'��� ��� �� ��������� �������� �� ������� ��������, ������� �� ������ � ����������� ��������. ���� ������ ���������� �������� ������, �� ����� ����� ���.
������ � �� ����� ���������� ����� �����, ������ � �����-������ ��������� � ������. ��������� ��������� ���������� ���� ������ ������� ������� �����-���������� �������. ����, �� ����, �� �������. �, �������, ���� �� ������� ������ ��������� ������� ��������, ��� ���������� ���� ��������� �� ������� �����������, ���� ����� � ����� �� �� ������. �� ����� ������� ����� ������ �������, ���� ������ ������. ����� ����� ������ ������ �� �������. �� ����� ������, ��������, ��������, ���������. ������ ������� �����������, ������� �� ���������� ������� � ������ � ����� ���. ������� ������ ����� ������ ������� ����.
����������� ������ �������� ������� � ������� �� ������. � ������ � �������� ������� ���� �'������� 1820 �. � ������� 1842 ����, ���� ������ ������ �� ���� ���� ������ � (�� ����, ����� � ���� �� ������ � ���'�����-����������), �������� �������-���������� ������ ������� (��� � ��������������, ��� �������, �� � ��������� �� ��������� ��������) �� ����� "����������� �����" ������ ���������� ���� �������� ���������. �������� ������� �������, � �� �������� ������� ������� �������� �� ������ �����-�� ���������� ������ (���� ������� ������ ��������). ��� ����������� ������ ���� ������� �� ������ ������ � �������� �������� ������ ���� ����������� �������, � �������� �������� �����. ������� ���� ������� �'��������� ������. ������, ���������� �� ����, ���� ���������� ������ �������, �� ������ ���, �������� ������ ��� ��������� ��������� �������, ��� ������ ��� ������� ���������. ����� ���������, ��� ������� ������� ���������� �����, ����, �� ���� �'���������, ������� ���� ����� �� ����������� ��������.
�� �����, �� �� ������ ��������. ������ ��������� �������� �����. ϳ����� ������ ��������� �� ������.
������� �������� �� �����-�����������. ��������� ������ � ���볿, �, �������, � � ��� �����, ����� �� ����볿, �������� �� ������� ����. ���� ����� ��� ������ ����. � ��������� ��� ������ "���� ����� �����". �� ��������, � ���� ��� �������� ������ ���������� ���������� ��������� ��� ����� ���� ��������.
��������� ���� ����� ������ ��������� ��� ������� ��������, �� ������� � ������� ���, � ������ �� �� ������� ���'����-�����������. � ��� � ������� ����������� ���� ������� ���������� �� � ���� ���� ��������: ����������, �������������, ����������������, �������-�������� � ������ � ������ ������ ��'�� - �����. � � �� ����, �� � ����� ������, �������, �'������� � ��� �� � ������ ���������.

�����������: "���������", 28 ��������� 2003 �.