����������� � ������� ���� | �� ���������� ����� | �� ������ ������

�������� �.

"���� ... �� ���� �����"

���� ���� ������������� ������,
ͳ� ����, ��� ��� ���� �� �����.
�.�. ����������

���� ��� ����� �����, �� ��� ���� ���������� ����-���� ����� �����. �� - ����������� "������ �����", �� ���� ����� ����������� �� 90 ������� ������ ���������. ���� ��������� ����������, ��������, ������ ������� � �������� ���� ������� �� ����.
��� ���� �� ������ ������������� �� ������������, �� ������� ������������. ��� ��� ����� ���� �� ��������� �������� �����. ���� �� �������, ���������, ���������, �����������, ���������-�㳺�����, ���������, ����������� � ����� ��������� ��������.
���� �� ���������, �� �������, �� � ��� ����� ������� ���� ��� ������, ������������. ��������, �� �� ������ �� ���������. ���� ���� - ���� � ���������� ������� ����������. �� �������� ��������� ����� ����. ������� ����� ���� �� ���� ����� ���������� ����������. � �� ��������� ���� �� ������ �������� �� �����������. �� ���� � �� ������� ��-�� ������� �� ���� ���� ��� 1,5 ���� �����, � ���� �� ��� ����� 6 ����. ����� ����� ��� ������ �� ������� ������� ������� ����. ��� � �������������� ���� ���� ����� �� ���� �� ������� ������������ ���� ������������ ������� ���������. �� ����� ��� ������ �� ���.
�� ����� ������� �������� ������������, ��� � ������� ����� ���� ������� �����������. �� ����� ���������� ���������� ����������. ��� ���������, ���� ������ ����������� ����� �������, �� ���������� ���������� ��� �� �����������. ³� ������� ����� ���� ���������� ����� 40 ������ ������, ��������� � ���������� �����, �'��� ������� ������. � ��� ��� �� ������ �� ������� ����� ������ ����� 3-4 ���. ������. ����� ���� ������, �� � ��� ��� ������. �� � ������ ����� ������ �� ��� � ������� �� � ������ � ������, ��� � � ������� �� ��������, �������� �����. �� ����, � ������������ ��� ������ �� �������. � �� ��� ����, �� ������� - ���� � ���������� �������� ������, ��� ����� ���������� ������� ���������, ���������, �������, ������. ���� � �� �������.
����� ���������, �� �������� ���� �� ����. �� ���� �������� �����������: ���������� �� ���� ���������� ����, ����, ���, ���������� �� �����������. �� ��������� ��������, �� ��������� ���� ������� �� ������. �������� �������� �������� ��� 1994 ����, ���� �� �� ������� ����� ��������� ������?
������������ �� �������� ������ ������� ����� ����� ���� � ������. � �� ������, �� ���� �� �� �������� ��� ��������� �� ���. ������������� ��, �� ���� - �� ������, � ���� �������� - �� ������. ��� ������� ����. � �� � ���������� ���� �� ������� �� �������, �� ��������� ����� � ���� ���. �� �����, �� ��������� ������. �������, ������� ���� ������� - ������� ����� - ��������. � �� ������ ������� �� ������!
�� ���� ���� ������ ����� �� ������, �� �� ��������� ������ ���� ���� ���������� ������ �������. �������� �������� ������� ������� (1146) ������� � �������� ���� � �����, � ���� �� ������. �� ���.������� - �� ���'�������� ���� �.�������, �� ����� �� ������� ��������. ������ ����� - ���, �� ���������� ϳ������� ��� � �������. ������ ����� ������������, ��� ���!
������ � ������ �������, ������, ���� �������� �� ����� ������� ��������: ������, ϳ�������� ���� � �������. ��� ��� �������� ����������-������������ �������� ����� ���� �������������� �������. �� ���� �����, �������, �����, �������, ���������, �����, �������, �����, ���������. ����������, �� ������� ���� � ���������� ������� �������� �� ������ ��� "�������� ������". ����� ��� ���������. ��������� � ���� ��� ������� �������� � ����� ���� � ������ ���������. �� � ���� ���� ���� ��� �� ���� ���������. ��� �� ��������� ��� ������ �� ���. � ��� � ���� ������. �� ��������� ���� � ��������� �� ������ ����� �����������. ��� ����, ��� ������ ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ��������� �� ��� ��������� ������������� ����������� ���������� �����㳿 �� ��������� ������� ( �.������ ) �� ����� � 1988 �� 1993 ��. ���� ��������� ������������ �������� ���� �������, ���������, �����, �������, �����, �������� ����� � ������� �� ������ �� ����� �� ������ � �������� ��, ��� ����� ������� �������� ��������! ���� ����� � ���� ���� �� ��������� - �� ��������, �������, ����� �� ����, ������ �� ����� ������ ������. � �� ��� �������� ��� ��������� ����.
�� ����������� �����������'� ��������� �� ����� ��������� � ���������� ������������ ������� �������. ������ ������ �������� �� ����. ������� ����� ������� �� ���. ��� ����� ����� � ��� ����� � ���� � ������� ��. ��� ���� ��� � ��� ������ ����. � �� ��� ����, �� ������������� ������ � ������ ����� ������ (����� 80 �������).
����� ��������� �������㳿 �������� ������ �� ����� ��� ����������� ������ �������. �� �������������� ����������� ������ ������� �������� ������������, ������������ ������ �� ������������� ���������.
�������� ��� ���������� �� ������� �������-������������� ������� ������� � ������� � ����������� ���������� ��������� ������������ �, ������� ������������ ������������.
³����� ������������ ����� � ����������� ������ � �������� �������� ����������� � ����� ������� �������� ����������. �� 20% ���� � 70% ������ ��������� � ���� �������� ��������� � ���������� �������� �����. � ������ ���� ��������� �� ����������-������� ����� � �������� �������� ����������� � ����� ������� ������ ������, ������������� ����. ���������� ���������� ���������� ������ � �������� ��������� ��������� ����� ���� �� ���������� ������� � �������� ����������.
���� ��� ������� � �������� ���������. � ����� ����� ����������� ��, �� �"� ������. � ���� � �� �������� ����� ��������� ��� ��� ������"�. ������ ���� - ����� ������ �� �������-��������� �� ����� �������������� �����������, �������� ����. ����������! � ��� ����� 80 ������� ����������� ���"����� � ����������� ������� ����� ����. ������� - �� ���! � ��������� ��, �� ���� ���� ������� ������ ����� ����� - ���������� ���������. ��� ��� �������� ��������� ���� ����� �����������. ���� ������� ������, ��� �� ����� ������� ����� ����������� ����!
� ����� � ��� ������ �� ���������� ���������� ������, ��� �������� ��� �����������. ��� ���� ��� ����������, ���� � �������� ������ �������� ���� �� ����, �� ���� ����� ����� ���� ������. ����� � �� ������ ��������� ����?! ��� �� ���� "�����" � ���������� ���� ���� ���������� Homo sapiens! ����� � �� �������, ��� ����� - ������ ��.
���� ��������� �� � ���� �������. �������� ���������, �������� � ���������, �������� ����� ��������, �������� ������ ������ �� ������� "�������", �� �� ������� ����, ������ ������ ��������� ��� �������� ������, ����� � 2-3 ������� ����. ����������� � ���'��������. ҳ���� ��� �� �������� ���� �����, �������, �����, ������� ����� 14 ���. ����� ������ . � ��������������� - ������� ���� (��������), ��������, ���� ����� �� ��. � �� ���� ������������� �� ������� ���� �� ����� ������. � �� � � ����� �� ������ � �� ����� ����� �������� �������, ϳ�������� ���� �� ������. �� ���� - ������ ������ � ������ ����������� ����� ���������� ������������.
��������� XX ��. ������� ������ � ����� ������ �� ���������� �� ��������, � ���������� ���� - 򳺿, ��� ����� ������� ���� ����������� � ����������� ���� � ������. � �� ������� ��������� �������������� ����� �� �� ���������-�㳺������ �� ���������� ����, �� ���� ���� �� ������ � �������� ������"� �����.
����� ������� ��� ����������� �� ������ ����������� � �������� ���. �� ������� ��������� � ������������� ������������ ����������� ���.
���������� ����������������� � �������� �������������� ����������� ��� �� ������ ����� � ���� ����� ��������� (������ � ��������� ������, ���������������� ������������, �����). � ��������� �� ���� ������������ �������� � ���! ������ � �� � ���� ����������� ����������! ��������, �� ���� ������, ���� - �������. ����������� ���� ������� �����, �������� ���������� ����'� ���������. �� ���� � ������� �������?! ͳ�� �� ����� ����� �� ������, �� ����� ������� �� ��� ��� � ������� ��������, ������� ��������, � �� �������� ���� �� �����������. �, ��! ͳ��� �� ��� ������ ������ �� �����. � ���� � �� ������ ������������, �� ���� ���� ������, �� ��� ����� �� ���� �������!
�� ��� �� ³������ � ��� �� �������� � ����������� ���� ������ � �����"� � ��'� ������ �����.
� ������ �������������� ����� �� ����� ���������� ����� ��� �� ���������� ������� � �������� ����������, ��� � ���������� ����� �������. � ���� ���������� �� ������� ����� ����, ��� �����������. ��� � �. ������� ������������ ��������������� 12438 ���. ���.� ���� �� ��, ������� - 2767 ���. ���. �, ��������� - 524 ���.���.�. � ���� ��������� ������� �. �����! � ��� �������� ���� ������� ��������������� ��� ��� 䳺 ���������� ��������������, ��� ������ � ���������� ����������� ������� ������������ ���������� ����������� �� ���������� ��������� �������� ��������� ����� ���� � ��� ������ ��"���� ������� �����. � ������� ����� ����������� ��� �.������� � ���.����� �����, �.��������� - � ��. "����� ��", �.������� - � �. ��������, �.������� - ���. �������� � �������, � ������� � ������ � ������� �� ����䳿���, ��.������������, ������, ��������, ������ �� ���'��������.
������ ������, �� ���� � ������ ������� �����. � �� ��������� �� ��������� ������, ������� ������ ����� ����� � ��'� ������'� ����� �� ������������� ������������ ���������� ����. � �������� ������ ���������� ���� �����䳺���. � ��� ��������� �� ��� ������� �������� ���������� � ���������� ��������� ��� ��������� ����������� ������ � ���������� �������. ��� ��� �������� ������� ������������� �������������������, ������� ������� ��������� ������ �������������� ���� ����� �����������. �������� ��� � �������� �� ������ ������������ ������ ���� (1983 �.), � ������ ��������������� ������������� ���������������� ������ (1991 �.). ������� ������� � ���������.
���� ���� ����������� ����������� �������-���������� ����� � ���� �������� �� ���� � ����� ���, ������, ������, ��������� �������, ��� � �����������. � �� ������, �� ������� �������� � �������� �� ��������� ������ � ������������� ������������ � ������� ������� ������� ���� ������ ������� - �������� ���.
���������� ������ ��������� ������ ��������� ���������� �������. ��� ��� ����� �� ���� ��������� ������������� ��������� - �������� ������������� ���������� ����������. �� ��� ����� ������� ��������� ������ ��� �������� �� ����.
��� �������� ���������������� - ��������� ����������� �������� ���� ������ � ����� ���������� ��������� ���������� �� ������������ ������ � ��������� ���������� ���� � ���������-������� ( �������, ��������, �����, ������ ) ���� �������������� ������� ������ �������.
� ��������� ������� �� ���� �������� ������������� ����������������-������������ �����������.
ͳ�� �������� ���������� ������� ��� ���� ������� �����. ���� ������������ ������� � ����� ����������� ���� ����� ����� ��� �� ������ � ����� ����� ������. �������� �� ��������� ������, �� �������� - ������ ���� �� ������ ���������� ���������� ��� ������� ����� ���������� ����� � ������������ �����������?
������ � ���������� ������ ����, ������, ������ ��������� �������� � �������. � ���� ���� � ��������, �� �� ��������, ��� �������! � ���� ����� ������� � �������� ����� � ������ ��������� ������ ��������� - ����� �����, ������, �����, �����, ������. ��� �������������� ����� �� ����� ������ ���� ����� ������� - ������ ��� � ������� ���������� �� ���������� �������. ֳ����, ���� � ������ ������� ������� �������� � ��������-�������, ���� ������ � ������ ���������.
���������, �� ����� ������� ���� ������ ������� ������. � ��� ���� ����, �� �� ������ ���������, �� �� �� ����� �������� ���� ������'� � ������������. ������ � ����� ������ ����������� ����� ��� ����������. ճ�� �� �� ������ ���� ��� ���'����. ����� �� ������ ������ ������������� ����� ������� ��� �������. � ���������, �� � ���� �� �����. ������� �������� ������, ������� ��������. � ����� ���� ���� ����� ������ ���������� �� ����. ���������� ��� ���'���� ��� ���, ��� ��� � ������ ��� ��� ��! �� ���������� ��������� ������ �� ������.
� ������ ���� �������. � ����� ���� ����, �� ����� ����, ������� ����������� ���'������� ��������. �� ����� � ������� ����, ������ ���� � ������. ����������� ���� 9 �� (�� �.������� �� �. ��������). ������ ����, ��� ��� ������ ��� ������� ��� ���� ������ �� ������ �������, �� ������������ � ������. ������ �� ��������� �� - �� ���������. � ����� �� ��� ����, �� � � ������� ��� ��������. ���� ������� ������� ��� ��������� ���� ������ ��� �������� ��� ��������� ������. ��������, ������� ������������ ��������, ��� ����� ������ � ���'����� ��� ��������� �������. �� ��! �� ������� � ����� �� ��� ����������� �� ����� ����, �������� ����������. ��������, �� �쳺��, � �� ���� �� ������ ���� � ������, ���������� ������� ����. ճ�� �� ��������� ���� � ������� �� ���� ����� ����������� �� ������������ ���� � ��������, ��� ��� �������� � ��������� ��� ����. ���� ������������� ���� ���� ��� ������ � �������. ��������� ���������� ����� ����, �� ������ ������������ �������� ��������� ���������� ���� � �����, ������ ����, ��� �������� �������� ������ ������� �������, ��� ���� ���� �� ����������, ����������� � ����. � ����� ���� ������ ������� ��������, �� ��� ������� �� �����, �� � ����� ���������� ��������� ��� ������� �� ����� � �����. ���� ���� ��������� ��������, � �������� ������� �������. �� � ����� ��������������?! ���� ������ ������������� ���������� �������, �� ���� ��������� � ����������������� ��� ���������!
��� ������ ���������. ������ ����, ��� ������ � ������ ������������ ����� �������� ���������, ��� ����� ��� ������� ���������� ���������� ����'� ��������� - ��������, ������� ������� ����, � ���� ������ �� ����������. ����� ���� ����� ���� ���� ����� ���'�� ��� �����. � ���� ����������� �����, ����, ����� � ������� �������, �� �� �������� ���� �����, ������! ���� �� ��������, �� ��� �������� ��������� ������ �� ������ �� ����. ������ � ����� �� ������� ����� - �� ��������� �����. ��� � �������� � ��� �������� : "��� ������ � ����� ����� ��������� �� ����".
ճ�� ����� ��������, �� ���� ��������� �� ������� ���� �� ����� ���������� ������� �� ����������� ���� ���� �� ������ ����! ³����� �� ����� �� ���'��� �� ��� �����.