����������� � ������� ���� | �� ���������� ����� | �� ������ ������

ֳ����� �������� ��������

�. ��������, �. ���������, �. ���⺺�
"���'�����-���������� �����", �33, 18 ������ 2006 ����

�������� "��������� ����������� ����� �� ������������� ������������ ��������-������������ ������� ������������ �������� ���� ���'����-�����������", ��� ������������� ����� ����� � ���������� ���� ���������� ��������� ������� ��������� ������� �������� ����, ������������� ������ ��������� ���'�����-����������� ����������������, ��� "�������� ������", ������������� ������������ ����� ���� (�. ����). �������, �������� ���������: �������� �������-������� ������ ��� ��������� ����� ��������� �� ������������� ������������ ��������; �������� ������ ������������� ���������� ���� �. ������� �� �������� �����, ������; ��������� ��������� ������������ �������� �� ������������ ��� �������, ���������� � ������������.

����������� ������� ��'���, �� ����� ��������� ��������� ���������, ����� ���� �������, �� � ������������ � ����� ������ � ������� � �������� ����������� �������, � ����� ���� ����������� ���'���� ������� ������������������ �������� "����������� �������", ��������� ������� ���� ���'����-����������� - ������������ ��������� "���'�����", ������� ������� - ���'�����-���������� ���������� ��� (���'���� ������� ������������������ ��������), ������� "���'�����-����������" (����-���'���� ������-��������� ��������� �������� ��������) �� ����������� ����� � ������ �������.

� ������ ����� �������� ��������� ���������� ���������� �������, �������� ����������� ����� � �����, ������������ ���������� ��'����, �������� ����� ������������� �������. ��������� ��� �������� ����� �������� �� ��������� ����������� � ������������ �����. �� ����������� ������ ��������� ����������� ����. ����� ��� - ������� �������, �������� �������, �������� ������������. � ����� ������ ���������: ������ ������, ������. �-���� ������ ������ �������� �������� ���������, ����.

�������������� ���������� ������� ��������� ������ ��������, �� ���� ���������� ������� ������� ��������� (�������� �� ��.). ���� ���� ������ ����� ������ ��� ������ ���������� ���������. ����� ������� �������� ������ ���������� ���糺�, ���� ����� ������������ � ���������� ���������.

��� �������� ����� ���� � �. ������� ����� �������� ����� �������, �� ���������� ��������, ����������� �����������. ���������� ����� ����� ����� ����� ��������� ���� � ������� ����� ����� ���������. ����������� �����-������� ���������� � "������" ���� ������� ��� ������� ����. ���� ������� ��������.

���������� ���������� ������������ �������� � ���� ����� �� �������� ��������, ��� ���� ���������� ������� ������� ��� ���������� ��������������� ����. ���� �� ���������� ��������, �� ����� ������� ��� ������, � �� �������� �� ��� ��������� ����� �����, �� ������ ����� ������� ��� ������� �������, � �� �������� �� �������� �������.

���������� ����� ���������. �������� ����������� ��� - ��������� ������� �������� ����������� ��������� ����� ���������� ����������� ������� � ���� �� ��������� ��������������� � ���������, �� �������� �������.