Логотип НПП

Главное меню

Природные памятки

Список объектов

Стоит увидеть

Заказник местного значения "Мукшанский"

Ценность: ковыль волосатик, шалфей кременецкий

Географическое положение: с. Слобидка Кульчиевецкая, Каменец-Подольский район


| Все фото >>

Положение про ботанический заказник местного значения "Мукшанский"

1. Общие положения.

1.1 ботанический заказник местного значения "Мукшанський". Ділянка лівого берега р.Мукша поблизу с. Слобідка Кульчиєвецька. Цінність представляють рідкісні види рослин: ковыль волосатик, шавлія кременецька. Заповіданий рішенням ОВК №153 від 19.10.1988 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника местного значения "Мукшанський" становить 21,0 га. Користувач сільська рада с. Слобідка Кульчиєвецька Кам'янець-Подільського р-ну.
1.3 ботанический заказник местного значения "Мукшанський" входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника местного значения "Мукшанський", а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Каменец-Подольский район, с. Слобідка Кульчиєвецька, сільська рада.
2. Цель создания и задачи ботанічного заказника местного значения "Мукшанський".
2.1 ботанический заказник местного значения "Мукшанський" входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника местного значения "Мукшанський" є збереження цінних видів рідкісних рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 ботанический заказник местного значения "Мукшанський", може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.
3. Режим территории и охрана ботанічного заказника местного значения "Мукшанський".
3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим Положением про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог, що до охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об'єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України "Про природно-заповiдний фонд Украины".
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об'єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об'єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України "Про природно-заповідний фонд Украины" та закону "Про охорону навколишнього середовища" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положение разработано на основе Закона Украины "Про природно-заповедный фонд Украины".

Погоджено:
Сільський голова В.О. Фурманразвернуть