Логотип НПП

Главное меню

Природные памятки

Список объектов

Стоит увидеть

Заказник "Довжокский"

Ценность: Орхидные виды

Географическое положение: Кадыевецкое лесничество, с. Довжок, Каменец-Подольский район


| Все фото >>

Положение про ботанический заказник местного значения "Довжокский"

1. Общие положения.

1.1 ботанический заказник местного значения "Довжоцький". Лісовий масив природного походження на якій зростають: грабово-дубовi дерева, а також різноманітність трав'яного покрову. Цінність складають Орхидные виды. Заповіданий рішенням ОВК №194 від 26.10.1990 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника местного значения "Довжоцький" становить 655,0 га. Користувач Кадиєвецьке лісництво Кам'янець-Подільського лісгоспу, знаходиться заказник в с. Довжок Кам'янець-Подільського р-ну.
1.3 ботанический заказник местного значения "Довжоцький" входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника местного значения "Довжоцький", а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, г. Каменец-Подольский, ул. Шевченка, 30, Каменец-Подольский держлісгосп. т. 2-38-01.
2. Цель создания и задачи ботанічного заказника местного значения "Довжоцький".
2.1 ботанический заказник местного значения "Довжоцький" входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника местного значения "Довжоцький" є збереження унікальних видів рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 ботанический заказник местного значения "Довжоцький", може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.
3. Режим территории и охрана ботанічного заказника местного значения "Довжоцький".
3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим Положением про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об'єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України "Про природно-заповiдний фонд Украины".
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об'єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об'єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України "Про природно-заповідний фонд Украины" та закону "Про охорону навколишнього середовища" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положение разработано на основе Закона Украины "Про природно-заповедный фонд Украины".

Погоджено:
Директор Кам'янець-Подільського держлісгоспу М.М.Рудько


развернуть