Логотип НПП

Главное меню

Природные памятки

Список объектов

Стоит увидеть

Заказник "Кармалюкова гора"

Ценность: Орхидные виды

Географическое положение: с. Привороття, Каменец-Подольский район


| Все фото >>

Положение про заказник государственного значения "Кармалюкова гора"

1. Общие положения.

1.1 ландшафтный заказник государственного значения "Кармалюкова гора", залiснений Товтровий кряж на якому зберігалися рідкісні види рослин: берека, клокичка. Заповіданий постановою Ради Міністрів УРСР та №5 від 07.01.1985 р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника государственного значения "Кармалюкова гора" становить 765 га. Користувач Макіївське лісництво Кам'янець-Подільського лісгоспу, знаходиться заказник поруч с.Привороття Кам'янець-Подiльського р-ну.
1.3 ландшафтный заказник государственного значения "Кармалюкова гора" входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтних заказників государственного значения, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, г. Каменец-Подольский, ул. Шевченка,30, Каменец-Подольский держлісгосп. тел. 2-38-01.
2. Цель создания и задачи ландшафтного заказника государственного значения "Кармалюкова гора".
2.1 ландшафтный заказник государственного значения "Кармалюкова гора"входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника государственного значения "Кармалюкова гора" є збереження унікального ландшафту "Подільських Товтр" та рідкісних видів рослин : береки, клокички. Ст.25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 ландшафтный заказник государственного значения "Кармалюкова гора", може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.
3. Режим территории и охрана ландшафтного заказника государственного значения "Кармалюкова гора".
3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим Положением про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об'єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України "Про природно-заповiдний фонд Украины".
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об'єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об'єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України "Про природно-заповідний фонд Украины" та закону "Про охорону навколишнього середовища" тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положение разработано на основе Закона Украины "Про природно-заповедный фонд Украины".

Погоджено:
Директор Кам'янець-Подільського держлісгоспу Рудько М.М.


Читайте о штольнях неподалёку от объекта (Гуменецкие штольни)


Вблизи с. Гуменцы Каменец-Подольского района находится участок Толтровой гряды Кармелюка гора. Возвышенность представляет собой останец берегового рифа неогенового возраста. Интересна с геоморфологической точки зрения.

Государственный ландшафтный заказник, земельный отвод 42 га, находится в ведении Каменец-Подольского лесхоззага.

Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель / Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев: Наук. думка, 1985.развернуть